Būsimų mokinių tėvų dėmesiui!

Informuojame, kad vadovaujantis „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ priėmimo komisija priimtų į 1-4 klases mokinių sąrašus sudarys iki birželio 1 dienos, o mokinių priimtų į 5-8 klases iki birželio 15 dienos.

Priimtų į 1-5 klases mokinių tėvai birželio 4-5 dienomis, o priimtų į 6-8 klases birželio 18-19 dienomis apie priėmimą bus informuoti tėvų nurodytu  elektroniniu paštu. Gavę informacinį laišką per 5 darbo dienas mokinio tėvai turi  informuoti mokyklą apie apsisprendimą joje mokytis. Informaciniame laiške bus nurodyta sutarčių pasirašymo diena ir informuota, kokius dokumentus ir kada mokinių tėvai turės pateikti. Asmuo, nepateikęs informacijos, komisijos sprendimu  gali būti šalinamas iš priimtų mokytis sąrašų.  

Visus būsimų pirmų klasių mokinius pasirinkusius Senamiesčio progimnaziją birželio 12 dieną (antradienį)  9.00-11.00 val. kviečiame į pamokėles, kur susipažinsite su mokyklos aplinkomis, klasės mokytoja ir draugais.

 Birželio 12 dieną  9.00-11.00 val.  mokykloje pageidaujantys tėvai  galės savo vaikui užsisakyti uniformą. UAB „Tometa“  prašo turėti 15 eurų užstatą.

 Uniformas galima užsisakyti atvykus į UAB „Tometa“, Draugystės g. 19 (įvažiavimas iš Technikos gatvės), telefonas pasiteiravimui 8 37 455185.

 

Mokyklos administracija

Skip to content