Kultūrų tiltai

Rugsėjo 21 dieną Kauno Senamiesčio progimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje „Kultūrų tiltai“, skirtoje Tarptautinei taikos dienai ir Lietuvos žydų genocido dienai.

Mokiniai lankėsi prie paminklo ,,Vaikų tora“ šalia Kauno choralinės žydų sinagogos. Išklausė istorijos ir lietuvių kalbos mokytojų pasakojimų apie žydų istoriją, kultūrą, religiją, apie skaudžius šios tautos išgyvenimus. Su didžiausia užuojauta mokiniai klausėsi atsiminimų apie Kauno gete vykdytą Vaikų akciją, apie tai, kaip negailestingai fašistai plėšė vaikus motinoms iš rankų ir vežė į koncentracijos stovyklą ar į žudymo vietą. Širdį veriantys pasakojimai iš praeities liudija, kad lietuvių ir žydų tautos buvo labai vieningos nelaimės akivaizdoje. Lietuviai taip pat kentėjo ir nuo Hitlerio politikos, ir nuo sovietų, tūkstančius žmonių ištrėmusių į Sibirą. Tačiau lietuviai rizikuodami gyvybe stengėsi padėti žydams, jie juos priglausdavo, paslėpdavo nuo nacių žiaurumo. Lietuvio Jono Paulavičiaus šeima buvo priglaudusi iš viso šešiolika žmonių, tarp jų buvo žydų, lietuvių ir rusų.

Mokiniai sužinojo apie žydų tradiciją pagerbti mirusiuosius rašant jų vardus ant akmenukų. Kiekvienas atsinešė po vieną ar kelis akmenukus su žydiškais vardais, juos padėjo prie paminklo. Jungdami abiejų tautų tradicijas, uždegė ir žvakutes žuvusių žydų vaikų atminimui.

Susikibę rankomis visi vaikai išreiškė pagarbą karo aukoms ir pasisakė už taiką visame pasaulyje. Visus jungė vienas troškimas – išmokti istorijos pamokas ir niekada nepatirti karo siaubo.

Goda Kundrotaitė, 6c

Skip to content