Projektas „Pažink valstybę“

Kauno Senamiesčio progimnazijos 7c klasės mokiniai su auklėtoja Daiva Martynceviene įsitraukė į projektą „Pažink valstybę“, kurį įgyvendina Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais.

Projekto metu mokiniai susipažino su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarė aktualias problemas. Kauno Senamiesčio progimnazijos septintokai domėjosi teisėsaugos sritimi. Jų nagrinėjama tema buvo „Nepilnamečių teisinė atsakomybė“. Kad geriau suprastų temą ir įgytų naujų žinių, mokiniai pirmiausia patys ieškojo informacijos ir dalinosi ja su klasės draugais. Sužinojo, kuo skiriasi baudžiamoji, administracinė ir civilinė teisė, kokius įstatymus pravartu žinoti jų amžiaus žmonėms. Didelį įspūdį vaikams paliko susitikimas su komisare Agne Grėblikaite, kuri praplėtė mokinių žinias, atsakė į visus jiems rūpimus klausimus. Susitikimas buvo toks įdomus, kad nejučia prabėgo laikas, o atsisveikinus su komisare, diskusijos dar ilgai tęsėsi.

Taip pat neišdildomą įspūdį vaikams paliko viešnagė Kauno apygardos prokuratūroje, kur buvo šiltai sutikti. Atstovė spaudai Izabelė Bočkienė pristatė Lietuvos prokuratūros struktūrą, parodė filmukų apie šią profesiją, o prokuroras Tomas Dorelaitis pasidalino savo darbo patirtimi, atsakė į septintokų klausimus. Didžiulį įspūdį paliko šiltas vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus priėmimas. Kiekvienas mokinys galėjo „pasimatuoti“ vyriausiojo prokuroro kėdę ir užduoti jam klausimų.

7c klasės mokiniai savo nagrinėjamą sritį įtraukė į mokomuosius dalykus ir projektinę veiklą. Vykdydami projektą „Mano miestas“ vaikai surado visas Kauno centre esančias teisėsaugos institucijas, jas nufotografavo ir pristatė klasės draugams. Taip pat piešė plakatus, piešinius šia tema ir juos pristatė. O literatūra pasirodė labai dėkingas dalykas teisinių klausimų nagrinėjimui. Perskaitę V. Železnikovo knygą „Baidyklė“ mokiniai ieškojo joje nepilnamečių teisės pažeidėjų, po apsilankymo prokuratūroje klasėje surengė literatūrinį teismą knygos veikėjams. O mokydamiesi kurti trioletus, nepamiršo savo nagrinėjamos temos ir sukūrė trioletų apie policiją ir nusikalstamumo prevenciją. Labai lengva buvo įgytas naujas žinias bei nuostatas atskleisti rašinėliuose ir išsakyti savo požiūrį apie nepilnamečių problemas. Prie mokinių prisijungė ir tėveliai. Mama Kristina Škėmienė sukūrė pasakojimą, padedantį vaikams susimąstyti apie nelengvą paauglystę ir problemų sprendimo būdus. Taip pat septintokai sukūrė filmuką-socialinę reklamą, raginančią padėti nuo smurto ir reketo kenčiantiems bendraamžiams.

Projektą vainikavo išvyka į Vilnių. Mokiniai lankėsi Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos. Ten pristatė savo nuveiktus darbus, atradimus ir abejones, sužinojo apie kitų mokyklų patirtį, išklausė pareigūnų pranešimų ir pasakojimų, turėjo galimybę padiskutuoti su patyrusiais policijos darbuotojais. Po viešnagės Policijos departamente mokiniai apsilankė Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, buvusiame KGB kalėjime, kur atsivertė skaudų savo valstybės istorijos puslapį.

Projektas „Pažink valstybę“ praturtino septintokų žinias, pakeitė jų požiūrį į nepilnamečių teises ir pareigas bei padėjo suprasti savo atsakomybę. Belieka tikėtis, kad įgytas žinias ir vertybines nuostatas mokiniai sėkmingai pritaikys savo gyvenime.

 

 

Skip to content