„Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka- individuali moksleivių pažanga“

2019 m. vasario 19 d. Kauno Senamiesčio progimnazijoje vyko ES projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka- individuali moksleivių pažanga“ III mokymai, kuriuose dalyviai tobulino mokytojo profesines-ugdymo(si) aplinkų kūrimo ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijas. Mokymuose dalyvavo atstovai projekto partneriai iš Valdo Adamkaus gimnazijos, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, Vilniaus Taikos progimnazijos.