Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019

Kauno Senamiesčio progimnazijos mokiniai ir mokytojai įsitraukė į organizuojamas „BE PATYČIŲ“ veiklas. Kovo 4, 6, 8 dienomis svečiavosi Kauno moksleivių techninės kūrybos centro Medijų krypties skyriaus „KADRAS“ vadovas Ivanas Kuzminas su komanda. 5-7 klasių moksleiviams buvo pristatyti trumpametražiai mokinių kurti filmukai patyčių tema, vyko diskusijos. 

Dalyvavome KPKC organizuojamame projekte „Draugystės kalendorius“, kuriame kiekvieną savaitę pristatėme naujas veiklas, susijusias su patyčių mažinimu ir sąmoningumo didinimu.  Pirmiausia

vyriausieji progimnazijos mokiniai vedė užsiėmimus patyčių tema 3-4 klasių mokinukams (veiklą iniciavo 8a klasės vadovė R.Viščiuvienė). Antroji savaitė buvo skirta pagyrų sakymui, pastabų keitimui į pagyrimus (tikybos ir etikos mokytojos aiškino ir diskutavo šia tema). Trečioji savaitė skirta šypsenoms. Kovo 22 d. 5c klasės mokiniai, padedami klasės vadovės Justinos Vitkutės, organizavo akciją ,,Nusispalvink sau šypseną“. Iš ryto prieš pamokas Senamiesčio progimnazijos mokiniams ir mokytojams buvo dalinamos popierines šypsenėles, kurias jie turėjo nusispalvinti. Po progimnaziją pasklido spalvotos šypsenos. Kovo 25 d. 1c ir 5c klasės mokiniai tęsė akciją ,,Nusispalvink sau šypseną“ ir mokyklos kieme piešė šypsenėles. Akcijos tikslas buvo įtraukti į bendras veiklas mokyklos pačius mažiausius ir dovanoti savo šypsenas kitiems. Ketvirtoji savaitė buvo skirta padėkoms ir atsiprašymams. Soc. pedagogė ir psichologė kvietė visos progimnazijos mokinius ir mokytojus dalyvauti padėkų savaitėje, tam buvo skirti „Padėkų-atsiprašymų“ paštai. Mokytojas M. Mineikis iš visų veiklų fotografijų sukūrė „Draugystės kalendorių“- koliažą.

Logopedė Giedrė Čepaitytė taip pat dalyvavo akcijoje „Be patyčių“ rašydama su mažaisiais rašinėlį „Tu mano draugas“. 1-4 klasių moksleiviai piešė piešinius ir sukūrė „Draugystės knygas“, kurios buvo eksponuojamos progimnazijos erdvėse.

Siekiant ugdyti vaikų sąmoningumą organizuotos pamokos, kurios skatino   geriau pažinti save. Kovo mėnesį vyko integruotos lietuvių kalbos ir literatūros – psichologijos pamokos penktokams „Jausmų interpretacijos“, kurių metu siekta ugdyti vaikų gebėjimą atpažinti literatūros personažų mintis, susieti jas su emocijomis ir elgesiu, o gautas žinias pritaikyti savo kasdienybėje. 6 – 8 klasių mokiniai taip pat turėjo galimybę gerinti savo psichologijos žinias dalyvaudami projekte „MindtheMind – to Combat Stigma ofMentalDisorders“. Visą mėnesį klasės valandėlių metų mokiniai buvo pažindinami su psichikos sveikatos sutrikimais, kurie yra itin svarbūs jų prevencijoje, taip pat –  diskutuoti rūpimais klausimais  bei atlikti užduotis, kurių tikslas – mažinti negatyvias nuostatas, susijusias su psichikos sveikatos sutrikimais.

Labai džiugu, kad šios veiklos ragino mokyklos bendruomenę stabdyti patyčias ir bet kokį šalia esančio žmogaus skaudinimą. Augame neabejingi šalia esančiam.

Skip to content