„Ačiū“ diena

Šiais metais geriausiai besimokantys ir mokyklą garsinantys mokiniai buvo apdovanojami net dvi dienas. Birželio 4 d. mokiniai džiaugėsi dovanotomis kelionėmis: 1-4 klasių mokiniai vyko į Anykščius, o 5-8 klasių šaunuoliai aplankė Šiaulius.

Birželio 5 d. vyko „Ačiū“ dienos renginys ir visiems šauniausiems mokiniams bei mokyklai aktyviai talkinantiems tėvams buvo įteikti padėkos raštai. Susirinkusiuosius dainomis ir šokiais džiugino mokyklos meno kolektyvai: pop choras „Natelė“, kuriam vadovauja Jovita Murauskaitė-Pavlikovičienė, Silverijos Gusaitės vadovaujami šokio namai „Špagatas“, Dainiaus Druskio parengtas 5-6 klasių mokyklos choras ir solistas Jonas Kaminskas. Daug padėkos žodžių nuskambėjo iš direktorės Gitos Levickienės, direktorės pavaduotojos ugdymui Heldoridos Giraitienės lūpų. O renginio vedėjams Godai ir Jonui teko pavartyti ir paskaityti susirinkusiems keletą puslapių iš nemenkos knygos „Kauno Senamiesčio progimnazijos sėkmės istorijos 2019“.

Paskutiniame puslapyje buvo įrašytas linkėjimas smagiai sulaukti vasaros atostogų, gerai pailsėti, ką nors nauja atrasti, pažinti, patirti. O po vasaros atostogų susirinkus pradėti rašyti naujas sėkmės istorijas…

Skip to content