Projektas „Kauno klausimėlis“

2019-2020 m. m. Kauno Senamiesčio progimnazijoje pradedamas vykdyti ilgalaikis projektas „Kauno klausimėlis“. Projekto tikslas – skatinti mokinius pažinti savo miestą, jo istoriją, kultūrą, žmones. Projekte kviečiame dalyvauti 5-8 klasių mokinius. Kiekvieną savaitę mokyklos interneto svetainėje bus skelbiamas naujas klausimėlis. Kviečiame įvairiuose šaltiniuose ieškoti atsakymų ir juos siųsti mokytojai Daivai Martyncevienei elektroniniu paštu daiva.martynceviene@senamiescioprogimnazija.lt. Kartu su atsakymu prašome parašyti klausimėlio numerį, savo vardą, pavardę ir klasę. Atsakymams skirtas laikas neribotas. Mokslo metų pabaigoje bus išrinkti ir apdovanoti trys daugiausia teisingų atsakymų atsiuntę mokiniai.

 1 klausimėlis. Šį „kaunietį“ pažinojo daugelis laikinosios sostinės gyventojų. Prisimenama, kad jį susitikę miesto policininkai pagarbą atiduodavo. O jam baigus savo žemiškąją kelionę, Kauno spaudoje buvo išspausdintas nekrologas: „1930 Vytauto Didžiojo metais naktį iš birželio trisdešimtosios dienos į liepos pirmą dieną … neramų savo amželį pabaigė …, vos aštuonerius metus tesukakęs“. 2019 m. rudenį Kaunas pasipuošė jo skulptūra. Tiesa, skulptūroje jis ne vienas, o su pačiu brangiausiu žmogumi.

Kas ši „įžymybė“? Parašykite atsakymą, o dar geriau būtų, jeigu nusifotografuotumėte prie minėtos skulptūros ir atsiųstumėte nuotrauką.

 

Skip to content