Prasidėjo Adventas…

Adventas – tai laukimas, kad tavo širdy, kas užgimtų…

Kauno Senamiesčio progimnazijoje vyko Advento vainiko įžiebimo šventė, kuri paskelbė Advento pradžią. Juk šis laikotarpis mus visus kviečia tarpusavio supratimui, susitelkimui… Renginio pradžioje tikybos mokytoja Laima Pūkienė nuteikė progimnazijos bendruomenę Advento pradėjimui: paaiškino šio laikotarpio svarbą kiekvienam iš mūsų, plačiau atskleidė adventinių žvakių reikšmę ir keturių savaičių laukimo prasmę. Šias prasmingas mintis palydėjo Šventosios Dvasios himnas, o jo prasmę papildė šventėje dalyvaujantis Kauno Šv. Apaštalų bazilikos administratorius – vicedekanas kunigas licenziatas Evaldas Vitulskis. Jis pašventino Advento vainiką ir įžiebė pirmąją Advento žvakę, linkėdamas bendruomenei tų svarbių dalykų, kuriuos įprasmina vainiko žvakės – maldos, atgailos, pasninko ir, žinoma, džiaugsmo. Mokytoja Laima Pūkienė papildė linkėjimus, primindama keturių savaičių svarbą kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ji Dievo prašė Vilties, Tikėjimo, Džiaugsmo ir Ramybės, primindama angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ Advento šventės linkėjimus papildė 5c klasės mokinės Ema Paulionytė, Milda Sakalauskaitė, Margarita Ratkelytė, Adrija Šiaučiūnaitė, sakralinės nuotaikos suteikė mokyklos choras, vadovaujamas muzikos mokytojo Dainiaus Druskio.

Ši šventė – tai bendruomenės susitelkimas, tai pripažinimas, kad tyluma ir baltuma lašnoja į Adventą…

Skip to content