1a, 2c, 2a, 3a ir 3c klasių mokiniai linksmai ir išradingai užbaigė mokslo metus dalyvaudami ,,Stebuklų laboratorijos“ edukacinėje programoje. Bandymų pagalba kūrė ir atrado įvairius dar neatrastus dalykus. Sukūrė debesis, juos lietė rankomis, o paspaudus jie virto rūku ir išnyko. Kūrė  burbulus, kurie laikėsi delne ir nesprogo. Stebėjo, kaip veržiasi ,,vulkanų“ dūmai. O galiausiai – kiekvienas vaikas pateko į gigantiško burbulo vidų.

Bandymų edukacija – tai tikras atradimų džiaugsmas vaikams!

Skip to content