Lapkričio 24 dieną mūsų mokykloje vyko Advento popietė. Adventas – tai keturios laukimo savaitės, pasitinkant Kūdikėlio Jėzaus gimimą. Tai susikaupimo ir stabtelėjimo skubančiame pasaulyje metas. Tai metas, kai turėtume daugiau laiko skirti žmogiškųjų vertybių apmąstymui, savo dvasinio gyvenimo peržvelgimui. Tai atsigręžimas į šalia esantį, kuriam reikia pagalbos, užuojautos, gero žodžio ar tiesiog pabuvimo drauge. Visus susirinkusius pasveikino Kauno šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Gera  buvo klausytis Advento ir Kalėdinių giesmių, kurias atliko 4c kl. mokiniai, išgirsti prasmingas eiles, kurias skaitė 5b kl. mokiniai, stebėti mažųjų šokėjų baleto šokį. Uždegtos žvakės  žaliuojančių šakelių vainike skleidė Advento šviesą ir šilumą. Gera buvo dovanoti savo širdies gerumą ir laukimo džiaugsmą į visų šalia esančių širdis.   

 

Skip to content