Visų trijų klasių šeštokai geografijos pamokose, dirbdami grupėse, geriau pažino pasaulio žemynų kontūrus, išskyrė jų gamtos ir žmonių ypatumus. Savo sukurtuose plakatuose stengėsi rasti ir patiems nupiešti tinkamas iliustracijas, bendradarbiaudami stengėsi informaciją pateikti įskaitomai ir patraukliai. 

Skip to content