Covid-19 INFORMACIJA

Visuomenės sveikatos specialistai:

I-V klasių Gabrielė Domkutė tel. +37067692636
IV-VIII klasių Violeta Čekanauskienė +37067694548
Kaukių dėvėjimas mokyklose filmukas

Naujausias OV sprendimas dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo (IPRR) mokykloje skelbimo tvarkos. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8

Mokyklos lygmenyje IPRR galima skelbti:

 kai daugiau kaip 20 proc. mokinių ugdymo įstaigoje nustatomas teigiamas covid19 savikontrolės testo rezultatas  arba patvirtinama COVID-19 liga gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI) arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) ugdymo įstaigoje 

Klasės ar grupės lygmeniu IPRR galima skelbti

  •  kai bent trečdaliui klasės (grupės) mokinių nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo dėl COVID-19 ligos rezultatas arba patvirtinama COVID-19 liga , gripas ar ŪVKTI, įskaitant mokinius, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
  • kai klasėje mokiniai yra testuojami savikontrolės greitaisiais testais jų neizoliuojant po turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga ir nuo pirmo COVID-19 ligos  atvejo nustatymo 10 dienų laikotarpiu,  covid19 infekcija patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje 


„Informuojame Jus, kad nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys izoliacijos po kontakto su teigiamu Covid-19 ligos atveju tvarką (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-2142 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).

Atsižvelgiant į minėtame teisės akte patvirtintus pasikeitimus ir siekiant užtikrinti kontaktinį ugdymą, vaikams, kurie ugdymo įstaigoje kontaktavo su teigiamu Covid-19 ligos atveju, nereikės 10 dienų izoliuotis, jeigu vaiko atstovai sutiks, kad teisės akte numatytu periodiškumu vaikai testuotųsi savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais.

Jeigu vaiko atstovai nesutiks, kad vaikas testuotųsi, tuomet vaikas 10 dienų turės izoliuotis. Izoliaciją galima bus susitrumpinti ne anksčiau, kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas Mobiliame punkte Jonavos g. 51A).“

Algoritmai

      

https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms

  • Algoritmus taikome, kai po sąlyčio praėjo ne daugiau nei 10 d. Jei nustatomas atvejis pavėluotai (parėjus 10 d. nuo sąlyčio su patvirtintu COVID-19), algoritmai netaikomi.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-a0zwt9kpb

  • Jei buvo ugdymo įstaigoje izoliuoti asmenys iki šiandienos, tuomet tik turi galimybę susitrumpinti  izoliacijos laikotarpį, atlikus PGR tyrimą ne anksčiau kaip 7 dieną po kontakto su COVID-19 ir gavus neigiamą atsakymą, turi užpildyti prašymą:

https://nvsc.lrv.lt/sutrumpinti jiems saviizoliacija bus nutraukta 10 dieną.

  • Teigiamo savikontrolės ar kaupinio vaikus galime registruoti greituoju būdu, siunčiant informaciją su vaiko vardu, pavarde, asmens kodu, tėvų telefono numeriu el.paštu julija.grise@kaunovsb.lt
  • Ugdymo įstaigos darbuotojai įtraukiami į izoliaciją įprasta (senąją) tvarka, izoliuotis turi. Tik vaikams galioja izoliacijos pasikeitimai (nebent vaikas turi simptomų).

Vadovaujantis Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-3055 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose“, progimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. bus pradedama vykdyti 1-4 klasių mokinių nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2(2019-nCoV) RNR tikralaikės PGR metodu, o nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. bus pradedama vykdyti 5-8 klasių mokinių savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais tyrimas

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose

Sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Skip to content