NUOTOLINIS MOKYMAS

Kauno Senamiesčio progimnazijos nuotolinio mokymosi pamokų tvarkaraštis
Kauno Senamiesčio progimnazijos nuotolinio mokymosi pamokų tvarkaraštis 5 klasė
Kauno Senamiesčio progimnazijos nuotolinio mokymosi pamokų tvarkaraštis 6-8 klasės
Ugdymo organizavimas nuo 2020 m. lapkričio 9-27 dienos

Progimnazija nuo 2020 m. lapkričio 2 dienos organizuoja ugdymo procesą nuotoliniu būdu, pagal progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-115 patvirtintą Kauno Senamiesčio progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas Dėl ugdymo organizavimo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančiose kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose

Dėl Karantino Lietuvos Respublikos Teritorijoje Paskelbimo

Kontaktiniai asmenys:

techniniais klausimais IKT koordinatorius Marius Mineikis – Tamo , arba el. paštu: mokykla37@gmail.com

elektroninio dienyno TAMO prisijungimo klausimais administratorė Aušra Valaitienė –  elektroninis adresas ausra.valaitiene@senamiescioprogimnazija.lt arba žinute TAMO dienyne.

pradinių klasių ugdymo klausimais direktoriaus pavaduotoja ugdymui Heldorida Giraitienė – elektroninis adresas heldorida.giraitiene@senamiescioprogimnazija.lt
5 – 8 klasių ugdymo klausimais direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aurimas Bušmanas – elektroninis adresas aurimas.busmanas@senamiescioprogimnazija.lt

Taikomos aplinkos: TAMO, Office365, Microsoft Teams, EMA, EDUKA, „Google“ dokumentai. Taip pat bus naudojama Youtube, Kahoot, Zoom, British Council, kitos mokytojų pasirinktos aplinkos.

Ugdymas nuotoliniu būdu vyks  pagal pamokų  tvarkaraštį  ir laiką, skelbiamą TAMO dienyne ir progimnazijos interneto svetainėje.

Skip to content