2017-2016

Kauno m. 3 klasių mokinių eilėraščių konkurso anglų kalbos „Poetry Competition 2016“ 3 vietos laimėtoja 3b klasės mokinė Eglė Mikšytė ( mokytoja Dovilė Bakienė )

Kauno m. 7 klasių biologijos olimpiados, skirtos prof. Eugenijos Šimkūnaitės atminimui, 4 vietos laimėtojas 7b klasės mokinys Pijus Krapševičius ( mokytojas Eugenijus Skirgaila)

Kauno m. mokyklų žaidynių teniso varžybų 3 vietos laimėtojai 6c klasės mokinys Osvaldas Borkertas ir 7a klasės mokinė Ugnė Tiškevičiūtė ( mokytoja Asta Igarienė)

Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių bendrų kūrybinių darbų parodos „Kūryba iš mano rankų“ laureatės 1a klasės mokinė Isabelė Baranauskaitė (mokytoja Julija Garšvienė) ir 3 c klasės mokinė Gerda Škėmaitė (mokytoja Audronė Alechnavičienė)

Kauno m. švietimo įstaigų pradinio ugdymo 3 klasių mokinių viktorinos „Protų mūšis 2017“ 2 vietos laimėtojai 3 a klasės mokinys Martynas Kondrotas, 3 b klasės mokinys Steponas Garnys, 3 c klasės mokinys Pijus Balutis ( mokytojos Virginija Januškienė, Myreta Maciulevičienė, Audronė Alechnavičienė)

Kauno m. matematikos kūrybinių darbų konkurso „Kelionė į matematikos šalį“ 1 vietos laimėtojos 5c klasės mokinės Gabija Mickūnaitė ir Ugnė Žukauskaitė (mokytoja Jolita Dominienė)

Kauno m. 5 klasių matematikos olimpiados 5 vietos laimėtoja 5c klasės mokinė Elzė Nacevičiūtė (mokytoja Jolita Dominienė)

Kauno m. 6 klasių matematikos olimpiados 8 vietos laimėtojas 6 c klasės mokinys Kasparas Liekis (mokytoja Jolanta Samsonienė)

Kauno m. 7 klasių matematikos olimpiados 6 vietos laimėtojas 7 b klasės mokinys Julius Barauskas (mokytoja Jolanta Samsonienė)

Kauno m. 5 – 8 klasių lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados 5-6 vietos laimėtoja 6 b klasės mokinė Izabelė Švenčionytė (mokytojas Gediminas Kaminskas)

Inkilų parodos-konkurso nugalėtojai 5 a klasės mokinė Gabija Jaraitė (mokytojas Eugenijus Skirgaila) ir 2 a klasės mokinys Jonas Volfa (mokytoja Eglė Brazaitienė)

Istorijos žinių konkurso „Mes-Lietuvos ateitis“ 1 vietos laimėtojai 3a klasės mokinys Martynas Kondrotas, 3 b klasės mokinys Steponas Garnys, 3c klasės mokinys Pijus Balutis (mokytojos Virginija Januškienė, Myreta Maciulevičienė, Audronė Alechnavičienė)

Kauno m. 7 klasių anglų kalbos olimpiados 7-9 vietos laimėtoja 7 b klasės mokinė Luka Tukanaitė (mokytoja Jolanta Petravičienė)

Kauno m. 8 klasių anglų kalbos olimpiados 5 vietos laimėtojas 8 a klasės mokinys Linas Drulia (mokytoja Agnė Paprockaitė)

Tarptautinės teorinės – praktinės mokinių konferencijos “Laisvės kelias istorijos tėkmėje” 2 vietos laimėtojai 8 a klasės mokiniai Daniilas Moskaliovas, Karolis Poviliūnas, 8 b klasės mokiniai Lukas Dovydas Keršys, Aistė Gylytė, Rugilė Povilionytė, 8c klasės mokinės Sonia Izabelė Milukaitė, Karolina Gertrūda Paužaitė, (mokytojos Daiva Martyncevienė, Justina Vitkutė)

Kauno miesto ugdymo įstaigų 8 klasių mokinių olimpiados “Žmogus. Gamta. Sveikata” 2 vietos laimėtojas 8a klasės mokinys Karolis Poviliūnas (mokytoja Rima Skirgailienė), 4 vietos laimėtojos 8 a klasės mokinė Laura Nareckaitė (mokytoja Rima Skirgailienė) ir 8 c klasės mokinė Paula Baltaševičiūtė (mokytojas Eugenijus Skirgaila)

Kauno m. ugdymo įstaigų 1-12 klasių mokinių, fotonuotraukų parodos „Nuostabus gyvūnijos pasaulis“ lauretas 1 b klasės mokinys Jurgis Kaluina (mokytoja Jolanta Grigaitienė)

Kauno m. 6 klasių anglų kalbos olimpiados 2 vietos laimėtoja 6 b klasės mokinė Izabelė Švenčionytė (mokytoja Agnė Paprockaitė )

Kauno m. 5 klasių anglų kalbos olimpiados 4 vietos laimėtoja 5 a klasės mokinė Rusnė Brazauskaitė (mokytoja Edita Šeškienė)

Kauno m. 5-8 klasių mokinių meninio deklamavimo konkurso „Mažųjų eilės rusų kalba“ nugalėtoja 6 a klasės mokinė Emilija Bulytė (mokytoja Natalija Kliorienė)

Pasakų personažo – kiškio konkurso „Šimtas zuikių susirinko“ nugalėtoja 2 c klasės mokinė Sandra Ivanauskaitė (mokytoja Loreta Kutkienė )

 

Skip to content