Finansuojamas iš progimnazijos lėšų

Eil Nr. Programos pavadinimas Klasės
1.         Jaunių choras 7 – 8
2.         Vokalinis ansamblis 5
3.         Dramos studija „Džiugenėlė“ 1 – 6
4.         Būrelis „Gamtos taku“ 5 – 8
5.         Būrelis „Auksinis protas“ 5 – 8
6.         Dailės būrelis 1 – 5
7.         Judriųjų žaidimų būrelis 1 – 6
8.         Būrelis „Jaunieji Kauno  gidai“ 5 – 8
9.         Informacinių technologijų būrelis „Informika“ 4 – 5
10.     Būrelis „Lietuvių tautosakos paslaptys“ 2 – 4
11.     Būrelis „English for fun“ 1 – 2