Finansuojamas iš progimnazijos lėšų

Eil Nr. Programos pavadinimas Klasės
1.         Vokalinė studija „Natelė“ 1 – 4
2.         Jaunių choras 7 – 8
3.         Vokalinis ansamblis 6 – 8
4.         Gitaristų būrelis 6 – 8
5.         Dramos studija „Džiugenėlė“ 1 – 6
6.         Būrelis „Gamtos taku“ 5 – 8
7.         Būrelis „Jaunieji žurnalistai“ 5 – 8
8.         Dailės būrelis 1 – 5
9.         Judriųjų žaidimų būrelis 1 – 6
10.     Būrelis „Jaunieji Kauno  gidai“ 5 – 8
11.     Šokių būrelis 1 – 4
12.     Informacinių technologijų būrelis „Informika“ 4 – 5
13.     Būrelis „Kūrybinė informatika“ 6 – 8
14.     Būrelis „Moki žodį- žinai kelią“ 1 – 4
15.     Kalbų klubas 5 – 8