Finansuojamas iš progimnazijos lėšų

Eil Nr. Programos pavadinimas Klasės
1.         Jaunių choras 6 – 8
2.         Vokalinis ansamblis 5
3.         Dramos studija „Džiugenėlė“ 1 – 5
4.         Jaunųjų gamtininkų būrelis 1 – 4  
5.         Būrelis „Intelekto ringas“ 5 – 8
6.         Judriųjų žaidimų būrelis 1 – 6
7.         Informacinių technologijų būrelis „Informika“ 4 – 5
8.         Būrelis „Lietuvių tautosakos paslaptys“ 2 – 4
9.         Mokinių savivalda 5 – 8

 

Skip to content