TARNYBINIAI NUSIŽENGIMAI

2018 metais skirtų drausminių nuobaudų nėra