Vyriausybės sprendimu, nuo pirmadienio, kovo 22 d.

Vyriausybės sprendimu, nuo pirmadienio, kovo 22 d. į klases sugrįžta pradinių klasių mokiniai. 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/i-klases-grizta-pradiniu-klasiu-mokiniai-leidziamos-kontaktines-konsultacijos-nedidelems-abiturientu-grupems

Mokantis klasėse bus privaloma laikytis visų operacijų vadovo nustatytų reikalavimų. 

Jei klasėse būtų fiksuojami susirgimai, klasė grįš į nuotolinį ugdymą. 

Tėvai į mokyklą neleidžia blogai besijaučiančių, turinčių temperatūros vaikų.

Atvykstant į mokyklą, visose bendrose mokyklos patalpose, kai tarp asmenų neišlaikomas 2 metrų atstumas ( koridoriuose, salėse ir pan.) bendrose patalpose darbuotojai ir visų klasių mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes). 

Pamokų metu klasėse mokytojai dėvi kaukes, mokiniai gali būti be kaukių. 

1 – 4  klasių mokinių tėvai su vaikais atsisveikina ir po pamokų susitinka mokyklos kieme. Į mokyklą tėveliai  ir pašaliniai asmenys neįleidžiami. Į mokyklą galima patekti tik susitarus su mokytoja ar administracija. 

Mokiniai mokosi vienoje klasėje. Pertraukų metu mokiniai būna klasėse ir pagal sudarytą grafiką (keičiantis klasėmis išeina į bendrąsias patalpas-koridorius, pagal patvirtintą direktoriaus įsakymu grafiką. 

Konsultacijos, kurios pagal ugdymo planą yra sudarytos iš kelių  mokomųjų klasių  vyksta nuotoliniu būdu. 

Mokiniai, kurie mokysis namuose, pamokas galės stebėti per TEAMS pamokų laiku, užduotys pateikiamos TAMO dienyne.  

 Numatytas valgymo laikas. 1 – 4 klasių mokiniai valgykloje valgo pagal suderintą laiką atskiriant srautus. Mokiniai, norintys nusipirkti valgykloje užkandžių, gali tai daryti tik jų klasei numatytu valgymo laiku. 

Mokinys, kuriam pamokų metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C  ir daugiau) ar kiti ligos požymiai, izoliuojami, informuojami  tėvai. 

Laukiame sugrįžtant. 

pagarbiai, progimnazijos vadovybė

 

Skip to content