2017 m.

2017 m. metinė ataskaita

1. Aiškinamasis raštas 2017 m.
2. Atsargų vertės pasikeitimas 2017 m.
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (41), metinė
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4602), metinė
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4603), metinė
6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5101), metinė
7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5101), metinė
8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5101), metinė
9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5101), metinė
10. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (7101), metinė
11. Finansavimo sumos pagal šaltinį,tiksl.paskirtį ir jų pokyčiai
12. Finansavimo sumos
13. Finansavimo sumų likučiai
14. Finansinės būklės ataskaita 2017 m.
15. Gautinos sumos
16. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m.
17. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 20
18. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2017 m.
19. Pajamų įmokų į biudžetą ir kt. lėšų programoms finansuoti ataskaita
20. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
21. Pinigų srautų ataskaita 2017 m.
22. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.

2017 m. IV ketvirčio ataskaita

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 m.
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
4. Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (41)
6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5101) 4
7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5101) 2
8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (7101)
9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4602)
10. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4603)
11. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5101) 3
12. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5101)1

 

 

 

 
Skip to content