VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Sutelktas darbas ir atsakomybė. Tobulėjimas. Progimnazijos bendruomenės vertybių sistema grindžiama demokratijos principais, bendradarbiavimu, pasitikėjimu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu.

Skip to content