Vizija

    Savarankiška, atvira kaitai, moderni pagrindinė mokykla, tęsianti tradicijas, ieškanti naujovių ir jas diegianti, kūrybiškai dirbanti, vertinama miesto visuomenės, nuosekliai, kryptingai ir sistemingai formuojanti ugdytinių meninę kultūrą kaip neatskiriamą dvasinės kultūros dalį.