Priėmimo tvarka

Informuojame, kad mokinių priėmimas į Kauno Senamiesčio progimnaziją 2019-2020 m. m. bus vykdomas Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. vasario 26 d. posėdyje, nustačius klasių komplektų ir mokinių skaičių, aptarnavimo teritoriją ir prašymų padavimo datą. Prašymų priėmimo pradžios data 2019 m. kovo 7 d., 12.00 val.
2019 -2020 m. m. bus komplektuojamos 3 pirmos ir 3 penktos klasės.
Progimnazijos vykdomos ugdymo programos:

  • Pradinio ugdymo programa (1-4 klasės).
  • Pagrindinio ugdymo programos I dalis (5-8 klasės).

Prašymus pradėti mokytis 2019-2020 mokslo metais galima bus teikti dviem būdais:

  • elektroniniu adresu: htpps://imokykla.kaunas.lt;
  • raštu, atvykus į Senamiesčio progimnazijos raštinę (adresu Nemuno g. 12) darbo dienomis 8.00 – 12.00 val. ir 12.30 – 16.30 val.

Mokinių priėmimas į Kauno Senamiesčio progimnaziją bus vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ ( 2019m. vasario 7d. sprendimo Nr. T-25 redakcija).

Vadovaujantis Aprašu priimant mokinius į mokyklas 2019–2020 m. m prašymo padavimo data ir laikas neturi įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui. Apraše nurodyti priėmimo  kriterijai:

  • pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
  • į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.