Priėmimo tvarka

Mokinių priėmimą į progimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021 – 2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo” ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3733 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  nuostatų patvirtinimo”.

Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje.

 

Registracija pradedama vykdyti 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val. Prašymus pradėti mokytis 2021-2022 mokslo metais asmenys gali teikti dviem būdais:

  • elektroniniu adresu: htpps://imokykla.kaunas.lt;
  • Jei tėvų deklaruota gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse karantino laikotarpiu užpildytą ir pasirašytą prašymą pateikti elektroniniu paštu senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt(prašymo forma –  “Priėmimas”- “Prašymų pavyzdžiai”)

Vadovaujantis Aprašu priimant mokinius į mokyklas 2021–2022 m. m. prašymo padavimo data ir laikas neturi įtakos priimamų asmenų eiliškumui ir  sąrašų sudarymui.

Skip to content