Priėmimo tvarka

Mokinių priėmimą į progimnaziją reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio  21 d. sprendimas Nr. T-542 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo“.

Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje.

Registracija vykdoma nuo 2023 m. kovo 15 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. Prašymus pradėti mokytis 2023-2024 mokslo metais asmenys gali teikti dviem būdais:

Nuo  2023 m. birželio 1d.  prašymus galima teikti tik elektroniniu paštu senamprm@senamiestis.kaunas.lm.lt

 

 

 

Skip to content