Darbuotojai

Vardas, pavardė  Mokomieji dalykai  Kvalifikacinė kategorija Pareigos  Kontaktai 
Audronė Alechnavičienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 2c klasės mokytoja audrone.alechnaviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Zita Bacevičienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 3b klasės mokytoja zita.baceviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Dovilė Bakienė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja dovile.bakiene@senamiescioprogimnazija.lt
Eglė Brazaitienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 1a klasės mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

egle.brazaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rasa Burbienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 4c klasės mokytoja rasa.burbiene@senamiescioprogimnazija.lt
Aurimas Bušmanas Kūno kultūra

Neformalus švietimas

Mokytojas metodininkas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui aurimas.busmanas@senamiescioprogimnazija.lt
Jolita Dominienė Matematika Mokytoja metodininkė 8b klasės auklėtoja

Matematikos mokytoja

jolita.dominiene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė Druskienė Muzika Mokytoja ekspertė Muzikos mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

giedre.druskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Dainius Druskis Muzika Mokytojas ekspertas Muzikos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

dainius.druskis@senamiescioprogimnazija.lt
Rita Dūdienė Kūno kultūra Mokytoja metodininkė 8a klasės auklėtoja

Kūno kultūros mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

rita.dudiene@senamiescioprogimnazija.lt

 

Nina Fedotova Rusų k. Mokytoja metodininkė Rusų kalbos mokytoja nina.fedotova@senamiescioprogimnazija.lt
Julija Garšvienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 4a klasės mokytoja julija.garsviene@senamiescioprogimnazija.lt
Vida Gelčienė Anglų k. Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja vida.gelciene@senamiescioprogimnazija.lt
Heldorida Giraitienė Pradinio ugdymo dalykai III vadybinė, mokytoja metodininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui heldorida.giraitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vaiva Grajauskaitė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 3c klasės mokytoja vaiva.grajauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Silverija Gusaitė Šokis Mokytoja Šokio mokytoja silverija.gusaite@senamiescioprogimnazija.lt
Loreta Gustaitienė Kūno kultūra Mokytoja metodininkė Kūno kultūros mokytoja loreta.gustaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Sondra Gustaitienė Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė Informacinių technologijų mokytoja sondra.gustaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vida Gužienė Dailė Mokytoja metodininkė Dailės mokytoja

Neformalaus ugdymo mokytoja

vida.guziene@senamiescioprogimnazija.lt
Irena Gruzdienė Technologijos

Dailė

Mokytoja metodininkė Technologijų mokytoja

Dailės mokytoja

irena.gruzdiene@senamiescioprogimnazija.lt
Silverija Gusaitė Šokis Mokytoja Šokio mokytoja silverija.gusaite@senamiescioprogimnazija.lt
Ona Jakubonienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė Neformalaus švietimo mokytoja ona.jakuboniene@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Januškienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 2a klasės mokytoja virginija.januskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Akvilė Kamarauskaitė Geografija Vyresnioji mokytoja Geografijos mokytoja akvile.kamarauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Indrė Každailytė Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja Kūno kultūros mokytoja indre.kazdailyte@senamiescioprogimnazija.lt
Natalija Kliorienė Rusų kalba Mokytoja ekspertė Rusų kalbos mokytoja natalija.klioriene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušrelė

Krunglevičiūtė

Dorinis ugdymas (etika) Mokytoja metodininkė Dorinio ugdymo mokytoja ausrele.krungleviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Loreta Kutkienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 1c klasės mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja loreta.kutkiene@senamiescioprogimnazija.lt
Roma Kvedarienė Technologijos

Dailė

Mokytoja metodininkė Technologijų mokytoja

Dailės mokytoja

roma.kvedariene@senamiescioprogimnazija.lt
Angelina Lapinskaitė Lietuvių kalba Mokytoja 6b klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja

angelina.lapinskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Martyncevienė Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja 8c klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

daiva.martynceviene@senamiescioprogimnazija.lt
Jovita Murauskaitė-Pavlikovičienė Muzika

Neformalus švietimas

Mokytoja metodininkė Muzikos mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

jovita.pavlikoviene@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Mikučionienė Dorinis ugdymas (etika) Mokytoja metodininkė

 

7c klasės auklėtoja

Dorinio ugdymo mokytoja

daiva.mikucioniene@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Milčevičienė Kūno kultūra Mokytoja metodininkė Kūno kultūros mokytoja virginija.milceviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Marius Mineikis Matematika

Informatika

Vyresnysis mokytojas Matematikos ir informatikos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

marius.mineikis@senamiescioprogimnazija.lt
Erika Narvydienė Chemija Mokytoja ekspertė Chemijos mokytoja erika.narvydiene@senamiescioprogimnazija.lt
Regina Nikolaičiukienė Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja 4b klasės mokytoja

Muzikos mokytoja

regina.nikolaiciukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rita Pabedinskaitė Rusų kalba Mokytoja Rusų kalbos mokytoja rita.pabedinskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Remigijus Pečiulis Technologijos Vyresnysis mokytojas Technologijų mokytojas remigijus.peciulis@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Petravičienė Anglų kalba Mokytoja metodininkė 7a klasės auklėtoja

Anglų kalbos mokytoja

jolanta.petraviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušra Pilkienė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja ausra.pilkiene@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Pūkienė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

daiva.pukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Laima Pūkienė Tikyba Mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja laima.pukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušra Reklaitienė Neformalus švietimas Vyresnioji mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja ausra.reklaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Odeta Rudžionienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 3a klasės mokytoja   odeta.rudzioniene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Samsonienė Matematika Mokytoja metodininkė Matematikos mokytoja jolanta.samsoniene@senamiescioprogimnazija.lt
Ingrida Stanienė Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja 6a klasės auklėtoja

Vokiečių kalbos mokytoja

ingrida.staniene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Skirbantienė Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 1b klasės mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

jolanta.skirbantiene@senamiescioprogimnazija.lt
Eugenijus Skirgaila Biologija, geografija Mokytojas metodininkas Gamta ir žmogus, biologijos, geografijos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

eugenijus.skirgaila@senamiescioprogimnazija.lt
Rima Skirgailienė Biologija Mokytoja metodininkė 7c klasės auklėtoja

Biologijos mokytoja

rima.skirgailiene@senamiescioprogimnazija.lt
Algirda Surblienė Fizika Mokytoja metodininkė Fizikos mokytoja algirda.surbliene@senamiescioprogimnazija.lt
Artūras Šakalys Informacinės technologijos Mokytojas metodininkas Informacinių technologijų mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

arturas.sakalys@senamiescioprogimnazija.lt
Almantas Šarakojis Istorija, geografija Mokytojas Istorijos, geografijos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

almantas.sarakojis@senamiescioprogimnazija.lt
Edita Šeškienė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 5b klasės auklėtoja

Anglų kalbos mokytoja

edita.seskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Kamilė Tautkevičiūtė Dailė Mokytoja Dailės mokytoja kamile.tautkeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Vaičiukynienė Fizika Vyresnioji mokytoja Fizikos mokytoja virginja.vaiciukiyniene@senamiescioprogimnazija.lt
Ugnė Varnelė Anglų kalba Mokytoja 5c klasės auklėtoja

Anglų kalbos mokytoja

ugne.varnele@senamiescioprogimnazija.lt
Justina Vitkutė Istorija Vyresnioji mokytoja 5c klasės auklėtoja

Istorijos mokytoja

 

justina.vitkute@senamiescioprogimnazija.lt
Rasita Viščiuvienė Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė 5a klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja

rasita.visciuviene@senamiescioprogimnazija.lt
Diana

Zakarauskienė

Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja 2b klasės mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

diana.zakarauskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vardas, pavardė  Pareigos  Kontaktai 
Jūratė Paunksnienė Bibliotekos vedėja jurate.paunksniene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė  Čepaitytė Logopedė
Specialioji pedagogė
giedre.cepaityte@senamiescioprogimnazija.lt
Greta Zaukevičiūtė Psichologė greta.zaukeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Jūratė Leščiuvienė Socialinė pedagogė jurate.lesciuviene@senamiescioprogimnazija.lt
Techninis personalas
Urbonas  Sigitas
Melzbakienė Saulė
Dailydaitė Aušra
Mažliakienė Laimutė
Kaminskienė Zinaida
Liktoravičienė Irena
Paulauskienė Liucija
Racienė Audronė
Rinkevičienė Genovaitė
Visockas Leonas
Ražauskas Vaidas