Darbuotojai

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktai

A. A.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

Z. B.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

D. B.

Anglų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

E. B.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

R. B.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

A. B.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Žmogaus sauga mokytojas

Tamo dienynas

D. D.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

J. D.

Matematikos mokytoja

Tamo dienynas

G. D.

Muzikos mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja

Tamo dienynas

D. D.

Muzikos mokytojas Neformalaus švietimo mokytojas

Tamo dienynas

R. D.

Fizinio ugdymo mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja

Tamo dienynas

J. G.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

H. G.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tamo dienynas

V. G.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

I. G.

Technologijų mokytoja, Dailės mokytoja

Tamo dienynas

S. G.

Informacinių technologijų mokytoja

Tamo dienynas

V. G.

Dailės mokytoja

Tamo dienynas

 D. B.

Tikybos mokytoja

Tamo dienynas

N. K.

Rusų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

L. K.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

R. K.

Technologijų mokytoja, Dailės mokytoja

Tamo dienynas

S. M.

Matematikos mokytojas

Tamo dienynas

D. M.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tamo dienynas

A. K.

Fizinio ugdymo mokytojas

Tamo dienynas

D. M.

Dorinio ugdymo mokytoja

Tamo dienynas

M. M.

Matematikos mokytojas

Informatikos mokytojas

Tamo dienynas

E. N.

Chemijos mokytoja

Tamo dienynas

R. P.

Rusų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

R. P.

Technologijų mokytojas

Tamo dienynas

J. P.

Anglų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

D. P.

Anglų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

J. M.

Geografijos mokytoja

Tamo dienynas

G. R.

Šokio mokytoja

Tamo dienynas

A. R.

Neformalaus švietimo mokytoja

Tamo dienynas

I. R.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tamo dienynas

O. R.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

J. S.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

E. S.

Gamta ir žmogus mokytojas, Biologijos mokytojas, Geografijos mokytojas, Neformalaus švietimo mokytojas

Tamo dienynas

R. S.

Biologijos mokytoja

Tamo dienynas

I. S.

Vokiečių kalbos mokytoja

Tamo dienynas

I. S.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tamo dienynas

A. S.

Fizikos mokytoja

Tamo dienynas

L S

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tamo dienynas

E. Š.

Anglų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

K. T.

Dailės mokytoja

Tamo dienynas

V. V.

Fizikos mokytoja

Tamo dienynas

J. V.

Istorijos mokytoja 

Tamo dienynas

D. Z.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Jūratė Paunksnienė Bibliotekininkė jurate.paunksniene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė  Snudaitienė Logopedė, specialioji pedagogė giedre.cepaityte@senamiescioprogimnazija.lt
Greta Zaukevičiūtė Psichologė greta.zaukeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Jūratė Leščiuvienė Socialinė pedagogė jurate.lesciuviene@senamiescioprogimnazija.lt
Techninis personalas Pareigos
Sigitas Urbonas Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Saulė Melzbakienė Administratorė
Aušra Valaitienė Raštvedė
Laimutė Mažliakienė Valytoja, budėtoja
Zinaida Kaminskienė Valytoja, budėtoja
Irena Liktoravičienė Valytoja, budėtoja
Danutė Kaminskienė Valytoja, budėtoja
Liucija Paulauskienė Archyvarė
Audronė Racienė Budėtoja
Genovaitė Rinkevičienė Budėtoja
Leonas Visockas Ūkvedys, kiemsargis
Vaidas Ražauskas Ūkvedys
Skip to content