Darbuotojai

Vardas, pavardė  Pareigos  Kontaktai 
Audronė Alechnavičienė 2c klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

audrone.alechnaviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Zita Bacevičienė 3b klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

zita.baceviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Dovilė Bakienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja dovile.bakiene@senamiescioprogimnazija.lt
Eglė Brazaitienė 1a klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė

egle.brazaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rasa Burbienė 4c klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

rasa.burbiene@senamiescioprogimnazija.lt
Aurimas Bušmanas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui aurimas.busmanas@senamiescioprogimnazija.lt
Jolita Dominienė 8b klasės auklėtoja

Matematikos mokytoja metodininkė

jolita.dominiene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė Druskienė Muzikos mokytoja ekspertė

Neformalaus švietimo mokytoja ekspertė

giedre.druskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Dainius Druskis Muzikos mokytojas ekspertas

Neformalaus švietimo mokytojas ekspertas

dainius.druskis@senamiescioprogimnazija.lt
Rita Dūdienė 8a klasės auklėtoja

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė

rita.dudiene@senamiescioprogimnazija.lt

 

Nina Fedotova Rusų kalbos mokytoja metodininkė nina.fedotova@senamiescioprogimnazija.lt
Julija Garšvienė 4a klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

julija.garsviene@senamiescioprogimnazija.lt
Vida Gelčienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja vida.gelciene@senamiescioprogimnazija.lt
Heldorida Giraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui heldorida.giraitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vaiva Grajauskaitė 3c klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

vaiva.grajauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Silverija Gusaitė Šokio mokytoja silverija.gusaite@senamiescioprogimnazija.lt
Loreta Gustaitienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė loreta.gustaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Sondra Gustaitienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė sondra.gustaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vida Gužienė Dailės mokytoja metodininkė

Neformalaus ugdymo mokytoja metodininkė

vida.guziene@senamiescioprogimnazija.lt
Irena Gruzdienė Technologijų mokytoja metodininkė

Dailės mokytoja metodininkė

irena.gruzdiene@senamiescioprogimnazija.lt
Ona Jakubonienė Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė ona.jakuboniene@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Januškienė 2a klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

virginija.januskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Akvilė Kamarauskaitė Geografijos vyresnioji mokytoja akvile.kamarauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Indrė Každailytė Kūno kultūros vyresnioji mokytoja indre.kazdailyte@senamiescioprogimnazija.lt
Gintautė Konstantinavičienė Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja gintaute.konstantinaviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Natalija Kliorienė Rusų kalbos mokytoja ekspertė natalija.klioriene@senamiescioprogimnazija.lt
Loreta Kutkienė 1c klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė

loreta.kutkiene@senamiescioprogimnazija.lt
Roma Kvedarienė Technologijų mokytoja metodininkė

Dailės mokytoja metodininkė

roma.kvedariene@senamiescioprogimnazija.lt
Angelina Lapinskaitė 6b klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja

angelina.lapinskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Martyncevienė 8c klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė

daiva.martynceviene@senamiescioprogimnazija.lt
Jovita Murauskaitė-Pavlikovičienė Muzikos mokytoja metodininkė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė

jovita.pavlikoviene@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Mikučionienė 7c klasės auklėtoja

Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė

daiva.mikucioniene@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Milčevičienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė virginija.milceviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Marius Mineikis Matematikos ir informatikos vyresnysis mokytojas

Neformalaus švietimo vyresnysis mokytojas

marius.mineikis@senamiescioprogimnazija.lt
Erika Narvydienė Chemijos mokytoja ekspertė erika.narvydiene@senamiescioprogimnazija.lt
Regina Nikolaičiukienė 4b klasės auklėtoja

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Muzikos vyresnioji mokytoja

regina.nikolaiciukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rita Pabedinskaitė Rusų kalbos mokytoja rita.pabedinskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Remigijus Pečiulis Technologijų vyresnysis mokytojas remigijus.peciulis@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Petravičienė 7a klasės auklėtoja

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

jolanta.petraviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušra Pilkienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja ausra.pilkiene@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Pūkienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Neformalaus švietimo vyresnioji mokytoja

daiva.pukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Laima Pūkienė Tikybos mokytoja metodininkė laima.pukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Raminta Ramankevičienė 5c klasės auklėtoja

Anglų kalbos mokytoja

raminta.ramankeviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušra Reklaitienė Neformalaus švietimo vyresnioji mokytoja ausra.reklaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Odeta Rudžionienė 3a klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja  metodininkė

odeta.rudzioniene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Samsonienė Matematikos mokytoja metodininkė jolanta.samsoniene@senamiescioprogimnazija.lt
Ingrida Stanienė 6a klasės auklėtoja

Vokiečių kalbos mokytoja

ingrida.staniene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Skirbantienė 1b klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė

jolanta.skirbantiene@senamiescioprogimnazija.lt
Eugenijus Skirgaila Gamta ir žmogus, biologijos mokytojas metodininkas

Geografijos vyresnysis mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas metodininkas

eugenijus.skirgaila@senamiescioprogimnazija.lt
Rima Skirgailienė 7c klasės auklėtoja

Biologijos mokytoja metodininkė

rima.skirgailiene@senamiescioprogimnazija.lt
Algirda Surblienė Fizikos mokytoja metodininkė algirda.surbliene@senamiescioprogimnazija.lt
Artūras Šakalys Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Neformalaus švietimo mokytojas metodininkas

arturas.sakalys@senamiescioprogimnazija.lt
Almantas Šarakojis 5c klasės auklėtojas

Istorijos, geografijos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

almantas.sarakojis@senamiescioprogimnazija.lt
Edita Šeškienė 5b klasės auklėtoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

edita.seskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Kamilė Tautkevičiūtė Dailės mokytoja kamile.tautkeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Vaičiukynienė Fizikos vyresnioji mokytoja virginja.vaiciukiyniene@senamiescioprogimnazija.lt
Ugnė Varnelė Anglų kalbos mokytoja ugne.varnele@senamiescioprogimnazija.lt
Justina Vitkutė Istorijos mokytoja metodininkė justina.vitkute@senamiescioprogimnazija.lt
Rasita Viščiuvienė 5a klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

rasita.visciuviene@senamiescioprogimnazija.lt
Diana

Zakarauskienė

2b klasės auklėtoja

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Neformalaus švietimo vyresnioji mokytoja

diana.zakarauskiene@senamiescioprogimnazija.lt

 

Vardas, pavardė  Pareigos  Kontaktai 
Jūratė Paunksnienė Bibliotekininkė jurate.paunksniene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė  Čepaitytė Logopedė, specialioji pedagogė giedre.cepaityte@senamiescioprogimnazija.lt
Greta Zaukevičiūtė Psichologė greta.zaukeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Jūratė Leščiuvienė Socialinė pedagogė jurate.lesciuviene@senamiescioprogimnazija.lt

 

Techninis personalas Pareigos
Sigitas Urbonas  Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Saulė Melzbakienė Administratorė
Aušra Valaitienė Raštvedė
Laimutė Mažliakienė Valytoja, budėtoja
Zinaida Kaminskienė Valytoja, budėtoja
Irena Liktoravičienė Valytoja, budėtoja
Danutė Kaminskienė Valytoja, budėtoja
Liucija Paulauskienė Archyvarė
Audronė Racienė Budėtoja
Genovaitė Rinkevičienė Budėtoja
Leonas Visockas Ūkvedys, kiemsargis
Vaidas Ražauskas Ūkvedys