Darbuotojai

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Audronė Alechnavičienė Pradinių klasių mokytoja
4c klasės mokytoja
audrone.alechnaviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Audronė Rachlevičienė  Anglų kalbos mokytoja audrone.rachleviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Algimantė Dunaitytė Anglų k. mokytoja, NU (pailginta grupė) algimante.dunaityte@senamiescioprogimnazija.lt
Zita Bacevičienė Pradinių klasių mokytoja1b klasės mokytoja zita.baceviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Dovilė Bakienė Anglų kalbos mokytoja dovile.bakiene@senamiescioprogimnazija.lt
Ingrida Bandeliauskaitė Anglų kalbos mokytoja8c klasės auklėtoja ingrida.bandeliauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Eglė Brazaitienė Pradinių klasių mokytoja3a klasės mokytoja egle.brazaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rasa Burbienė Pradinių klasių mokytoja,2c klasės mokytoja rasa.burbiene@senamiescioprogimnazija.lt
Aurimas Bušmanas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui aurimas.busmanas@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Dambraukkienė Pradinių klasių mokytoja2b klasės auklėtoja daiva.dambrauskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolita Dominienė Matematikos mokytoja6b klasės auklėtoja jolita.dominiene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė Druskienė Muzikos mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja giedre.druskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Dainius Druskis Muzikos mokytojas Neformalaus švietimo mokytojas dainius.druskis@senamiescioprogimnazija.lt
Rita Dūdienė Fizinio ugdymo mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja, 6a klasės auklėtoja
rita.dudiene@senamiescioprogimnazija.lt
Julija Garšvienė Pradinių klasių mokytoja2a klasės mokytoja julija.garsviene@senamiescioprogimnazija.lt
Heldorida Giraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui heldorida.giraitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vaiva Grajauskaitė Pradinių klasių mokytoja1c klasės mokytoja vaiva.grajauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Irena Gruzdienė Technologijų mokytoja, Dailės mokytoja irena.gruzdiene@senamiescioprogimnazija.lt
Sondra Gustaitienė Informacinių technologijų mokytoja sondra.gustaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vida Gužienė Dailės mokytoja vida.guziene@senamiescioprogimnazija.lt
 Daiva Butkevičienė Tikybos mokytoja daiva.butkeviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušrinė Gudauskienė Muzikos mokytoja ausrine.gudauskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Natalija Kliorienė Rusų kalbos mokytoja natalija.klioriene@senamiescioprogimnazija.lt
Loreta Kutkienė Pradinių klasių mokytoja3c klasės mokytoja loreta.kutkiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rugilė Kaubrytė
Neformalaus ugdymo mokytoja (pailginta grupė) rugile.kaubryte@senamiescioprogimnazija.lt 
Roma Kvedarienė Technologijų mokytoja, Dailės mokytoja roma.kvedariene@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Martyncevienė Lietuvių kalbos mokytoja6c klasės auklėtoja daiva.martynceviene@senamiescioprogimnazija.lt
Arijus Kanovalovas Fizinio ugdymo mokytojas; 5 b klasės auklėtojas arijus.kanovalovas@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Mikučionienė Dorinio ugdymo mokytoja daiva.mikucioniene@senamiescioprogimnazija.lt
Marius Mineikis Matematikos mokytojas  Informatikos mokytojas marius.mineikis@senamiescioprogimnazija.lt
Erika Narvydienė Chemijos mokytoja erika.narvydiene@senamiescioprogimnazija.lt
Regina Nikolaičiukienė Pradinių klasių mokytoja4a klasės mokytoja regina.nikolaiciukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rita Pabedinskaitė Rusų kalbos mokytoja rita.pabedinskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Remigijus Pečiulis Technologijų mokytojas remigijus.peciulis@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Petravičienė Anglų kalbos mokytoja jolanta.petraviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušra Pilkienė Anglų kalbos mokytoja ausra.pilkiene@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Pūkienė Anglų kalbos mokytoja7c klasės auklėtoja daiva.pukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Justina Mieželė Geografijos mokytoja; 5 a klasės auklėtoja justina.miezele@senamiescioprogimnazija.lt
Aušra Reklaitienė Neformalaus švietimo mokytoja ausra.reklaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Ingrida Ruchlevičienė Lietuvių kalbos mokytoja ingrida.ruchleviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Odeta Rudžionienė Pradinių klasių mokytoja1a klasės mokytoja odeta.rudzioniene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Samsonienė Matematikos mokytoja, 5c klasės auklėtoja
jolanta.samsoniene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Skirbantienė Pradinių klasių mokytoja3b klasės mokytoja jolanta.skirbantiene@senamiescioprogimnazija.lt
Eugenijus Skirgaila Gamta ir žmogus mokytojas, Biologijos mokytojas, Geografijos mokytojas, Neformalaus švietimo mokytojas
eugenijus.skirgaila@senamiescioprogimnazija.lt
Rima Skirgailienė Biologijos mokytoja rima.skirgailiene@senamiescioprogimnazija.lt
Ingrida Stanienė Vokiečių kalbos mokytoja8a klasės auklėtoja ingrida.staniene@senamiescioprogimnazija.lt
Inga Stepukonienė Lietuvių kalbos mokytoja8b klasės auklėtoja inga.stepukoniene@senamiescioprogimnazija.lt
Algirda Surblienė Fizikos mokytoja algirda.surbliene@senamiescioprogimnazija.lt
Lina Sutkuvienė Lietuvių kalbos mokytoja lina.sutkuviene@senamiescioprogimnazija.lt
Gintarė Raižienė Šokio mokytoja gintare.raiziene@senamiescioprogimnazija.lt
Edita Šeškienė Anglų kalbos mokytoja7b klasės auklėtoja edita.seskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Paulina Švaranavičiūtė Šokio mokytoja paulina.svaranaviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Kamilė Tautkevičiūtė Dailės mokytoja kamile.tautkeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Vaičiukynienė Fizikos mokytoja virginja.vaiciukiyniene@senamiescioprogimnazija.lt
Justina Vitkutė Istorijos mokytoja 7a klasės auklėtoja justina.vitkute@senamiescioprogimnazija.lt
Diana Zakarauskienė Pradinių klasių mokytoja4b klasės mokytoja diana.zakarauskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Jūratė Paunksnienė Bibliotekininkė jurate.paunksniene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė  Snudaitienė Logopedė, specialioji pedagogė giedre.cepaityte@senamiescioprogimnazija.lt
Greta Zaukevičiūtė Psichologė greta.zaukeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Jūratė Leščiuvienė Socialinė pedagogė jurate.lesciuviene@senamiescioprogimnazija.lt
Techninis personalas Pareigos
Sigitas Urbonas Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Saulė Melzbakienė Administratorė
Aušra Valaitienė Raštvedė
Laimutė Mažliakienė Valytoja, budėtoja
Zinaida Kaminskienė Valytoja, budėtoja
Irena Liktoravičienė Valytoja, budėtoja
Danutė Kaminskienė Valytoja, budėtoja
Liucija Paulauskienė Archyvarė
Audronė Racienė Budėtoja
Genovaitė Rinkevičienė Budėtoja
Leonas Visockas Ūkvedys, kiemsargis
Vaidas Ražauskas Ūkvedys
Skip to content