Darbuotojai

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Audronė Alechnavičienė Pradinių klasių mokytoja
3c klasės mokytoja
audrone.alechnaviciene@senamiescioprogimnazija.lt
 
Eglė Aleknavičienė Geografijos mokytoja egle.aleknaviciene@senamiescioprogimnazija.lt

 

Rugilė Ambrozevičiūtė Muzikos mokytoja rugile.ambrozeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Zita Bacevičienė Pradinių klasių mokytoja

4b klasės mokytoja

zita.baceviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Dovilė Bakienė Anglų kalbos mokytoja

 

dovile.bakiene@senamiescioprogimnazija.lt
Ingrida Bandeliauskaitė Anglų kalbos mokytoja

7c klasės auklėtoja

ingrida.bandeliauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Eglė Brazaitienė Pradinių klasių mokytoja

2a klasės mokytoja

egle.brazaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rasa Burbienė Pradinių klasių mokytoja,

1c klasės mokytoja

rasa.burbiene@senamiescioprogimnazija.lt
Aurimas Bušmanas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui aurimas.busmanas@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Dambraukkienė Pradinių klasių mokytoja

1b klasės auklėtoja

daiva.dambrauskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolita Dominienė Matematikos mokytoja

5b klasės auklėtoja

jolita.dominiene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė Druskienė Muzikos mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

giedre.druskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Dainius Druskis Muzikos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

dainius.druskis@senamiescioprogimnazija.lt
Rita Dūdienė Fizinio ugdymo mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

5a klasės auklėtoja

rita.dudiene@senamiescioprogimnazija.lt

 

Nina Fedotova Rusų kalbos mokytoja

 

nina.fedotova@senamiescioprogimnazija.lt
Julija Garšvienė Pradinių klasių mokytoja

1a klasės mokytoja

julija.garsviene@senamiescioprogimnazija.lt
Vida Gelčienė Anglų kalbos mokytoja

 

vida.gelciene@senamiescioprogimnazija.lt
Heldorida Giraitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui heldorida.giraitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vaiva Grajauskaitė Pradinių klasių mokytoja

4c klasės mokytoja

vaiva.grajauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Irena Gruzdienė Technologijų mokytoja

Dailės mokytoja

irena.gruzdiene@senamiescioprogimnazija.lt
Loreta Gustaitienė Fizinio ugdymo mokytoja

 

loreta.gustaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Sondra Gustaitienė Informacinių technologijų mokytoja sondra.gustaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vida Gužienė Dailės mokytoja

 

vida.guziene@senamiescioprogimnazija.lt
Akvilė Kamarauskaitė Geografijos mokytoja

 

akvile.kamarauskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Indrė Každailytė Fizinio ugdymo mokytoja

 

indre.kazdailyte@senamiescioprogimnazija.lt
Natalija Kliorienė Rusų kalbos mokytoja

 

natalija.klioriene@senamiescioprogimnazija.lt
Loreta Kutkienė Pradinių klasių mokytoja

2c klasės mokytoja

loreta.kutkiene@senamiescioprogimnazija.lt
Roma Kvedarienė Technologijų mokytoja

Dailės mokytoja

roma.kvedariene@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Martyncevienė Lietuvių kalbos mokytoja

5c klasės auklėtoja

daiva.martynceviene@senamiescioprogimnazija.lt
Kotryna Mickutė Neformalaus švietimo mokytojas kotryna.mickute@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Mikučionienė Dorinio ugdymo mokytoja

Šokio mokytoja

8a klasės auklėtoja

daiva.mikucioniene@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Milčevičienė Fizinio ugdymo mokytoja virginija.milceviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Marius Mineikis Matematikos mokytojas  Informatikos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

marius.mineikis@senamiescioprogimnazija.lt
Erika Narvydienė Chemijos mokytoja

 

erika.narvydiene@senamiescioprogimnazija.lt
Regina Nikolaičiukienė Pradinių klasių mokytoja

3a klasės mokytoja

regina.nikolaiciukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Rita Pabedinskaitė Rusų kalbos mokytoja

 

rita.pabedinskaite@senamiescioprogimnazija.lt
Remigijus Pečiulis Technologijų mokytojas

 

remigijus.peciulis@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Petravičienė Anglų kalbos mokytoja

8b klasės auklėtoja

jolanta.petraviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušra Pilkienė Anglų kalbos mokytoja

 

ausra.pilkiene@senamiescioprogimnazija.lt
Daiva Pūkienė Anglų kalbos mokytoja

6c klasės auklėtoja

daiva.pukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Laima Pūkienė Dorinio ugdymo mokytoja

 

laima.pukiene@senamiescioprogimnazija.lt
Aušra Reklaitienė Neformalaus švietimo mokytoja ausra.reklaitiene@senamiescioprogimnazija.lt
Ingrida Ruchlevičienė Lietuvių kalbos mokytoja ingrida.ruchleviciene@senamiescioprogimnazija.lt
Odeta Rudžionienė Pradinių klasių mokytoja

4a klasės mokytoja  

odeta.rudzioniene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Samsonienė Matematikos mokytoja

 

jolanta.samsoniene@senamiescioprogimnazija.lt
Jolanta Skirbantienė Pradinių klasių mokytoja

2b klasės mokytoja

jolanta.skirbantiene@senamiescioprogimnazija.lt
Eugenijus Skirgaila Gamta ir žmogus mokytojas

Biologijos mokytojas

Geografijos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

eugenijus.skirgaila@senamiescioprogimnazija.lt
Rima Skirgailienė Biologijos mokytoja,

8c klasės auklėtoja

rima.skirgailiene@senamiescioprogimnazija.lt
Ingrida Stanienė Vokiečių kalbos mokytoja

7a klasės auklėtoja

ingrida.staniene@senamiescioprogimnazija.lt
Inga Stepukonienė Lietuvių kalbos mokytoja

7b klasės auklėtoja

inga.stepukoniene@senamiescioprogimnazija.lt
Algirda Surblienė Fizikos mokytoja

 

algirda.surbliene@senamiescioprogimnazija.lt
Lina Sutkuvienė Lietuvių kalbos mokytoja lina.sutkuviene@senamiescioprogimnazija.lt
Artūras Šakalys Informacinių technologijų mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

arturas.sakalys@senamiescioprogimnazija.lt
Edita Šeškienė Anglų kalbos mokytoja

6b klasės auklėtoja

edita.seskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Paulina Švaranavičiūtė Šokio mokytoja paulina.svaranaviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Kamilė Tautkevičiūtė Dailės mokytoja kamile.tautkeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Virginija Vaičiukynienė Fizikos mokytoja

 

virginja.vaiciukiyniene@senamiescioprogimnazija.lt
Justina Vitkutė Istorijos mokytoja

 6a klasės auklėtoja

justina.vitkute@senamiescioprogimnazija.lt
Diana Zakarauskienė Pradinių klasių mokytoja

3b klasės mokytoja  

diana.zakarauskiene@senamiescioprogimnazija.lt
Vardas, pavardė  Pareigos  Kontaktai 
Jūratė Paunksnienė Bibliotekininkė jurate.paunksniene@senamiescioprogimnazija.lt
Giedrė  Čepaitytė Logopedė, specialioji pedagogė giedre.cepaityte@senamiescioprogimnazija.lt
Greta Zaukevičiūtė Psichologė greta.zaukeviciute@senamiescioprogimnazija.lt
Jūratė Leščiuvienė Socialinė pedagogė jurate.lesciuviene@senamiescioprogimnazija.lt

 

Techninis personalas Pareigos
Sigitas Urbonas  Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Saulė Melzbakienė Administratorė
Aušra Valaitienė Raštvedė
Laimutė Mažliakienė Valytoja, budėtoja
Zinaida Kaminskienė Valytoja, budėtoja
Irena Liktoravičienė Valytoja, budėtoja
Danutė Kaminskienė Valytoja, budėtoja
Liucija Paulauskienė Archyvarė
Audronė Racienė Budėtoja
Genovaitė Rinkevičienė Budėtoja
Leonas Visockas Ūkvedys, kiemsargis
Vaidas Ražauskas Ūkvedys

 

 

Skip to content