Darbuotojai

MOKYTOJAI

Vardas, pavardė  Išsilavinimas  Specialybė  Mokomieji dalykai  Kvalifikacinė kategorija Pareigos  Kontaktai 
Audronė Alechnavičienė ŠPI 1992 m. 

VDU 1995 m.

Pradinio ugdymo pedagogika ir darbai

Edukologijos magistras

Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 1c klasės mokytoja  www.tamo.lt
Eglė Aleknavičienė Vadybos ir teisės institutas 1997m. Verslo vadyba Geografija Mokytoja Geografijos mokytoja www.tamo.lt
Zita Bacevičienė ŠPI  1990 m.

 

VPU

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Edukologija (pradinio ugdymo pedagogikos šakos)

Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 2b klasės mokytoja www.tamo.lt
Dovilė Bakienė VU 1990 m.,

VPU 1996 m.

Rusų kalba ir literatūra

Anglų kalba

Anglų kalba Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja www.tamo.lt
Eglė Brazaitienė ŠPU 2003 m. Edukologija Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 4a klasės mokytoja www.tamo.lt
Rasa Burbienė Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1982 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 3c klasės mokytoja www.tamo.lt
Aurimas Bušmanas LKKA 2003m.,

KTU 2007m.

Sporto bakalauras

Viešasis administravimas

Kūno kultūra

Neformalus švietimas

Mokytojas metodininkas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui www.tamo.lt
Justina Černiauskė VU 2006 m.

VPU 2010 m.

Anglų filologija

Mokytojo kvalifikacija

Anglų kalba Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja www.tamo.lt
Jolita Dominienė  

ŠPI 1988m.

Matematika Matematika Mokytoja metodininkė 7b klasės auklėtoja

Matematikos mokytoja

www.tamo.lt
Laima Dilkevičienė VU 1986 m. Geografija Geografija Mokytoja ekspertė Geografijos mokytoja www.tamo.lt
Giedrė Druskienė Šiaulių aukštesnioji muzikos m-kla 1990m.

VMA 1996m.

Muzikos bakalauras Muzika Mokytoja ekspertė Muzikos mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

www.tamo.lt
Dainius Druskis LMA 1995m. Choro dirigavimas, chormeisteris Muzika Mokytojas ekspertas Muzikos mokytojas

Neformalaus švietimo mokytojas

www.tamo.lt
Rita Dūdienė LKKI 1996

LSU 2018

Rankinio treneris – dėstytojas

Pedagogikos magistras

Kūno kultūra Mokytoja metodininkė 7a klasės auklėtoja

Kūno kultūros mokytoja

www.tamo.lt
Nina Fedotova Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas 1981 m. Rusų k. ir literatūra Rusų k. Mokytoja metodininkė Rusų kalbos mokytoja www.tamo.lt
Julija Garšvienė Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1984 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 3a klasės mokytoja www.tamo.lt
Vida Gelčienė VVU 1979 m. Anglų kalba ir literatūra Anglų k. Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja www.tamo.lt
Heldorida Giraitienė Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1989 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinio ugdymo dalykai III vadybinė,

mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui www.tamo.lt
Vaiva Grajauskaitė ŠPI 1990 m. Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 2c klasės mokytoja www.tamo.lt
Jolanta Grigaitienė Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1983 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 3b klasės mokytoja www.tamo.lt
Loreta Gustaitienė LKKA 2001 Edukologijos bakalauras Kūno kultūra Mokytoja metodininkė Kūno kultūros mokytoja www.tamo.lt
Sondra Gustaitienė KKA 1999 m.,

KTU 2004 m.

Edukologija

Informatikos studijų mokytojo kvalifikacija

Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė Informacinių technologijų mokytoja www.tamo.lt
Vida Gužienė VDU 2010m.

KTU 2011m.

VDU 2014m.

Menotyra

Mokytojų kvalifikacija

Paveldosauga

Dailė Mokytoja metodininkė Dailės mokytoja

Neformalaus ugdymo mokytoja

www.tamo.lt
Irena Gruzdienė ŠPI 1979 m.,

KTU 1998 m.

Braižyba, piešimas ir darbai

Edukologija

Technologijos

Dailė

Mokytoja metodininkė Technologijų mokytoja

Dailės mokytoja

www.tamo.lt
Silverija Gusaitė KU 2015

KTU 2017

Edukologijos bakalauras

Pedagogo kvalifikacija

Šokis Mokytoja Šokio mokytoja www.tamo.lt
Ona Jakubonienė VU 1966m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė Neformalaus švietimo mokytoja www.tamo.lt
Virginija Januškienė Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1982 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 1a klasės mokytoja www.tamo.lt
Indrė Každailytė LKKA 2003 Sporto bakalauras Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja Kūno kultūros mokytoja www.tamo.lt
Akvilė Kamarauskaitė VU 2007 m.

VU 2010 m.

Geografijos bakalauras

Bendrosios geografijos ir kraštotvarkos magistras

Geografija Vyresnioji mokytoja Geografijos mokytoja www.tamo.lt
Natalija Kliorienė Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas 1975 m. Rusų k. ir literatūra Rusų kalba Mokytoja ekspertė Rusų kalbos mokytoja www.tamo.lt
Aušrelė

Krunglevičiūtė

VPI 1994m.

VDU 1999m.

KTU 2006m.

Biologija

Katalikų teologija

Ekonomika

Dorinis ugdymas (etika) Mokytoja metodininkė Dorinio ugdymo mokytoja www.tamo.lt
Loreta Kutkienė ŠPI 1991 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 4c klasės mokytoja www.tamo.lt
Roma Kvedarienė Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1987 m. Piešimas, braižyba ir darbai Technologijos

Dailė

Mokytoja metodininkė Technologijų mokytoja

Dailės mokytoja

www.tamo.lt
Angelina Lapinskaitė VU 2018 Lietuvių filologija ir reklama Lietuvių kalba Mokytoja 5b klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja

www.tamo.lt
Daiva Martyncevienė VU 1997m.

VU 1999m.

VDU 2006m.

Lietuvių filologija

Lietuvių literatūra

Lietuvių filologijos magistras

Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja 7c klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja

 

www.tamo.lt
Jovita Murauskaitė-Pavlikovičienė Kauno Juozo Gruodžio konservatorija 2000 m.,

LMA 2004 m.,

KTU 2008 m.

Chorinės muzikos pedagogika

Muzika

Edukologija

Muzika

Neformalus švietimas

Mokytoja metodininkė Muzikos mokytoja

Neformalaus švietimo mokytoja

www.tamo.lt
Virginija Milčevičienė KKI 1980 Fizinė kultūra ir sportas Kūno kultūra Mokytoja metodininkė Kūno kultūros mokytoja www.tamo.lt
Daiva Mikučionienė VPU 2009m. Edukologija Dorinis ugdymas (etika) Mokytoja metodininkė

Vyresnioji mokytoja

6c klasės auklėtoja

Dorinio ugdymo mokytoja

Šokio mokytoja

www.tamo.lt
Marius Mineikis  

ŠU 2000m.

Socialinių mokslų bakalauras Matematika

Informatika

Vyresnysis mokytojas Matematikos ir informatikos mokytojas www.tamo.lt
Erika Narvydienė VPU 1993 m. Chemija ir taikomieji darbai Chemija Mokytoja ekspertė Chemijos mokytoja www.tamo.lt
Nerijus Navickas  

 VPU 2009 m.

Istorijos bakalauras Istorija Vyresnysis mokytojas Istorijos mokytojas

Žmogaus saugos mokytojas

www.tamo.lt
Regina Nikolaičiukienė VPU 2004 m. Edukologija Pradinio ugdymo dalykai

Žmogaus sauga

Vyresnioji mokytoja Muzikos mokytoja

Žmogaus saugos mokytoja

www.tamo.lt
Rita Pabedinskaitė VU 1976

VPU 1993 

Rusų kalba ir literatūra.

 Mokytojų perkvalifikavimo anglų kalbos specialybės kursas

Rusų kalba Mokytoja Rusų kalbos mokytoja www.tamo.lt
Remigijus Pečiulis ŠPI  1994m. Braižyba, dailė, darbai Technologijos Vyresnysis mokytojas Technologijų mokytojas www.tamo.lt
Jolanta Petravičienė KTU 1999 m.,

KTU 2001 m.,

VDU 2005 m.

Architektūra bakalauras

Architektūra magistras

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalba Mokytoja metodininkė 6a klasės auklėtoja

Anglų kalbos mokytoja

www.tamo.lt
Aušra Pilkienė Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas 1985 m. Anglų kalba ir literatūra Anglų kalba Vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja www.tamo.lt
Tautvilas Povilionis VDA 2002

VDA 2004

KPKC 2010

Skulptūros bakalauras

Skulptūros magistras

Pedagoginių psichologinių žinių kursas

Dailė Mokytojas Dailės mokytojas www.tamo.lt
Ramūnas Pranskūnas  

ŠPI 1993 m.

Braižyba, dailė ir darbai Technologijos

Dailė

Mokytojas metodininkas Technologijų mokytojas

Dailės mokytojas

www.tamo.lt
Eugenijus Pūkas KPI 1984m.

KPKC 2009m.

Pramonės įrenginių inžinierius

Pedagoginių psichologinių žinių kursas

Choreografija Mokytojas Šokio mokytojas www.tamo.lt
Laima Pūkienė Vilniaus kultūros mokykla 1975 m.

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1983 m.

Aukštesnoji katechetų mokykla 1997m.

 

Choreografija

 

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Tikybos ir etikos mokytoja

Tikyba Mokytoja metodininkė Tikybos mokytoja www.tamo.lt
Aušra Reklaitienė Kauno profesinė prekybos-kulinarijos mokykla 1979 m.

Buitinių paslaugų ir verslo mokykla 2014m.

Padavėja

Apeigų ir švenčių organizatorius 

Neformalus švietimas Vyresnioji mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja www.tamo.lt
Rūta Rudzenskaitė VDU 2000 m.

KTU 2004 m.

Anglų filologija

Edukologija

Anglų kalba Mokytoja metodininkė Anglų kalbos mokytoja www.tamo.lt
Odeta Rudžionienė ŠPI 1993 m. Pradinio mokymo pedagogika Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 2a klasės mokytoja   www.tamo.lt
Jolanta Samsonienė VPU 1993 m. Matematika ir informatika Matematika Mokytoja metodininkė Matematikos mokytoja www.tamo.lt
Ingrida Stanienė VU 1995 m. Vokiečių filologija Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja 5a klasės auklėtoja

Vokiečių kalbos mokytoja

www.tamo.lt
Jolanta Skirbantienė ŠPI 1992 m. Pradinio mokymo pedagogika ir rusų kalba bei literatūra Pradinio ugdymo dalykai Mokytoja metodininkė 4b klasės mokytoja www.tamo.lt
Eugenijus Skirgaila Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas 1982 m. Biologija ir žemės ūkis Biologija ir žemės ūkis Mokytojas metodininkas Gamta ir žmogus mokytojas www.tamo.lt
Rima Skirgailienė VVPI 1982 m. Biologija ir žemės ūkio pagrindai Biologija Mokytoja metodininkė 6c klasės auklėtoja

Biologijos mokytoja

www.tamo.lt
Algirda Surblienė Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas 1982 m. Fizika Fizika Mokytoja metodininkė Fizikos mokytoja www.tamo.lt
Artūras Šakalys LMA 1995 m.,

KTU 2007 m.,

KTU 2009 m.

Muzika (chorinis dirigavimas)

Informatika

Informacinės technologijos

Informacinės technologijos Mokytojas metodininkas Informacinių technologijų mokytojas www.tamo.lt
Edita Šeškienė VU 1991 m.,

VU 2000 m.

Rusų k. ir literatūra

Mokytojų perkvalifikavimas anglų k.

Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 8b klasės auklėtoja

Anglų kalbos mokytoja

www.tamo.lt
Virginija Vaičiukynienė Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas 1989 m.

KTU 2006 m.

Audimas

 

Pedagogika

Fizika Vyresnioji mokytoja Fizikos mokytoja www.tamo.lt
Ugnė Varnelė VDU 2010m.

VDU 2012m. 

Anglų filologija 

Švietimo vadyba. 

Anglų kalba Mokytoja 8c klasės auklėtoja

Anglų kalbos mokytoja

www.tamo.lt
Justina Vitkutė VDU 2007 m.

VPU 2008 m.

VDU 2009 m.

Istorija

Mokytojo kvalifikacija

Istorija

Istorija Vyresnioji mokytoja 5c klasės auklėtoja

Istorijos mokytoja

 

www.tamo.lt
Rasita Viščiuvienė VU 1997m.

VU 1999m.

VPU 2006m.

 

 Lietuvių filologija

Lietuvių kalbotyra

Edukologija

Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė 8a klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos mokytoja

 

www.tamo.lt
Diana

Zakarauskienė

VU 1993

ŠU 1999

Rusų kalba ir literatūra

Pradinio ugdymo dalykai

Pradinio ugdymo dalykai Vyresnioji mokytoja 1b klasės mokytoja www.tamo.lt

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Vardas, pavardė  Išsilavinimas  Specialybė  Mokomieji dalykai  Kvalifikacinė kategorija Pareigos  Kontaktai 
Jūratė Paunksnienė VU 1986m.

 

Bibliotekininkystė ir bibliografija   Bibliotekos vedėja www.tamo.lt
Giedrė

Čepaitytė

ŠU 2014m. Logopedija

Specialioji pedagogika

 

  Logopedė

Specialioji pedagogė

www.tamo.lt
Rūta Davidonienė VDU 2009 m.

 

MRU 2015 m.

Psichologijos bakalauras

Socialinės psichologijos magistras

    Psichologė www.tamo.lt
Jūratė Leščiuvienė VDU 2007 m.

VDU 2009m.

 KPKC 2015m.

 

Religijos mokslų bakalauras

Edukologijos magistras

Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursas

  Socialinė pedagogė www.tamo.lt
KITI  DARBUOTOJAI
Urbonas  Sigitas   Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
Melzbakienė Saulė   Raštvedė
Česnauskienė Aušra   Informacinių ir kompiuterinių technologijų specialistė
Mažliakienė Laimutė   Valytoja
Kaminskienė Zinaida   Valytoja
Gečienė Regina   Valytoja
Liktoravičienė Irena   Valytoja
Paulauskienė Liucija   Archyvarė
Racienė Audronė   Budinti
Rinkevičienė Genovaitė   Budinti
Visockas Leonas   Pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis
Ražauskas Vaidas   Pastatų priežiūros darbininkas