Darbuotojai

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktai

A. A.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

Z. B.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

D. B.

Anglų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

Z.B.

Mokytojo padėjėja

 

R.B.

Logopedė

 

G.B.

Mokytojo padėjėja

 

E. B.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

R. B.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

A. B.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Žmogaus saugos mokytojas

Tamo dienynas

D.B.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

 

D. D.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

A.D.

Socialinė pedagogė, žmogaus saugos mokytoja

 

D.D.

Pradinių klasių mokytoja

 

U.D.

Psichologė – asistentė

 

J. D.

Matematikos mokytoja

Tamo dienynas

G. D.

Muzikos mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja

Tamo dienynas

D. D.

Muzikos mokytojas Neformalaus švietimo mokytojas

Tamo dienynas

R. D.

Fizinio ugdymo mokytoja Neformalaus švietimo mokytoja

Tamo dienynas

J. G.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

H. G.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tamo dienynas

V. G.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

I. G.

Technologijų mokytoja

Tamo dienynas

S. G.

Informacinių technologijų mokytoja

Tamo dienynas

V. G.

Dailės mokytoja

Tamo dienynas

A. K.

Fizinio ugdymo mokytojas

 

N. K.

Rusų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

L. K.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

R. K.

Technologijų mokytoja

Tamo dienynas

J.L.

Socialinė pedagogė

 

L. L.

Direktorė

 

S. M.

Matematikos mokytojas

Tamo dienynas

B.M.

Psichologė – asistentė

 

D. M.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tamo dienynas

F.M.

Neformalaus ugdymo mokytojas

 

J.M.

Geografijos mokytoja

Tamo dienynas

D. M.

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Tamo dienynas

M. M.

Matematikos mokytojas

Informatikos mokytojas

Tamo dienynas

E. N.

Chemijos mokytoja

Tamo dienynas

R. P.

Rusų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

R. P.

Technologijų mokytojas

Tamo dienynas

J. P.

Anglų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

J.P.

Bibliotekininkė

 

R.P.

Technologijų mokytojas

 

R.P.

Pradinių klasių mokytoja

 

J.P.

Anglų kalbos mokytoja

 

E.P.

Muzikos mokytoja

 

D. P.

Anglų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

G. R.

Šokio mokytoja

Tamo dienynas

E.R.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

 

A. R.

Neformalaus švietimo mokytoja

Tamo dienynas

I. R.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tamo dienynas

O. R.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

J. S.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

E. S.

Gamta ir žmogus mokytojas, Biologijos mokytojas, Geografijos mokytojas, Neformalaus švietimo mokytojas

Tamo dienynas

R. S.

Biologijos mokytoja

Tamo dienynas

G.S.

Logopedė, specialioji pedagogė

 

I. S.

Vokiečių kalbos mokytoja

Tamo dienynas

I. S.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tamo dienynas

L S

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tamo dienynas

E. Š.

Anglų kalbos mokytoja

Tamo dienynas

K. T.

Dailės mokytoja

Tamo dienynas

V. V.

Fizikos mokytoja

Tamo dienynas

U.V.

Anglų kalbos mokytoja

 

J. V.

Istorijos mokytoja 

Tamo dienynas

D. Z.

Pradinių klasių mokytoja

Tamo dienynas

N.Ž.

Pradinių klasių mokytoja

 

Vardas, pavardė

Pareigos

 

Z.K.

Budėtoja, valytoja

 

I.L.

Valytoja

 

M.M.

Informacinių technologijų sistemų administratorius

 

L.M.

Valytoja

 

S.M.

Administratorė

 

A.R.

Budėtoja

 

G.R.

Budėtoja

 

V.R.

Ūkio darbuotojas

 

S.U.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

A.V.

Dokumentų specialistė

 

L.V.

Ūkio darbuotojas, kiemsargis

 

 

 

 

Skip to content