Laisvos vietos

Progimnazijos vykdomos ugdymo programos:

  • Pradinio ugdymo programa (1-4 klasės).
  • Pagrindinio ugdymo programos I dalis (5-8 klasės).

2018-2019 m. m. mokykloje  komplektuojama:

3 pirmos klasės

3 penktos klasės

 2018 – 2019 m. m. laisvos vietos:

1 klasėse – 2 laisvos vietos;

2 klasėse – 2 laisvos vietos;

3 klasėse – vietų nėra;

4 klasėse – vietų nėra;

5 klasėse – 2 laisvos vietos;

6 klasėse – 1 laisva vieta;

7 klasėse – 1 laisva vieta;

8 klasėse – vietų nėra.