Laisvos vietos

Progimnazijos vykdomos ugdymo programos:

  • Pradinio ugdymo programa (1-4 klasės).
  • Pagrindinio ugdymo programos I dalis (5-8 klasės).

2021 -2022 m. m. bus komplektuojamos 3 pirmos ir 3 penktos klasės.
1 klasės  – 68 mokiniai
5 klasės  – 78 mokiniai (progimnazijos ketvirtose klasėse mokosi 68 mokiniai)

Laisvos vietos:
2 klasės -7 vietos
3 klasės – 6 vietos
4 klasės – 4 vietos
6 klasės – 5 vietos
7 klasės – 2 vietos
8 klasės  – 1 vieta

Skip to content