Laisvos vietos

Laisvos vietos

Progimnazijos vykdomos ugdymo programos:

  • Pradinio ugdymo programa (1-4 klasės).
  • Pagrindinio ugdymo programos I dalis (5-8 klasės).

2020-2021 m. m. mokykloje  komplektuojama:

3 pirmos klasės ( planuojamas priimti mokinių skaičius -72);

3 penktos klasės  (planuojamas mokinių skaičius – 85, šiuo metu 4 klasėse mokosi 79 mokiniai).

 2020 – 2021 m. m. laisvos vietos:

2 klasėse – 4 laisvos vietos;
3 klasėse – 2 laisvos vietos;
4 klasėse – 2 laisvos vietos;
6 klasėse – 2 laisvos vietos;
7 klasėse – 3 laisvos vietos;
8 klasėse – 1 laisva vieta.

 2021 – 2022 m. m. pateiktų prašymų (gegužės 26 d.):

1 klasė – 84
2 klasė – 7
3 klasė – 6
4 klasė – 1
5 klasė – 55
6 klasė – 7
7 klasė – 1
8 klasė – 0