Laisvos vietos

Progimnazijos vykdomos ugdymo programos:

  • Pradinio ugdymo programa (1-4 klasės).
  • Pagrindinio ugdymo programos I dalis (5-8 klasės).

2019-2020 m. m. mokykloje  komplektuojama:
3 pirmos klasės ( planuojamas priimti mokinių skaičius -72);
3 penktos klasės  (planuojamas mokinių skaičius -90, šiuo metu 4 klasėse mokosi 82 mokiniai).
 2019 – 2020 m. m. laisvos vietos:

1 klasėse – 1 laisva vieta;
2 klasėse – 1 laisva vieta;
3 klasėse – vietų nėra;
4 klasėse – vietų nėra;
5 klasėse – vietų nėra;
6 klasėse – 1 laisva vieta;
7 klasėse – vietų nėra;
8 klasėse – vietų nėra.

2019 – 06 – 19 d. gautų prašymų:
1 klasėse – 125;
2 klasėse – 2;
3 klasėse – 6;
4 klasėse – 8;
5 klasėse – 72;
6 klasėse – 4;
7 klasėse – 6;
8 klasėse – 3.