Laisvos vietos

Laisvos vietos

Progimnazijos vykdomos ugdymo programos:

  • Pradinio ugdymo programa (1-4 klasės).
  • Pagrindinio ugdymo programos I dalis (5-8 klasės).

2020-2021 m. m. mokykloje  komplektuojama:

3 pirmos klasės ( planuojamas priimti mokinių skaičius -72);

3 penktos klasės  (planuojamas mokinių skaičius – 85, šiuo metu 4 klasėse mokosi 79 mokiniai).

 2020 – 2021 m. m. laisvos vietos:

1 kl. -3 vietos
3 kl. -2 vietos
4 kl. – 2 vietos
5 kl. – 3 vietos