Tradicijos

Kauno Senamiesčio progimnazijos bendruomenės tradicijos

Kauno Senamiesčio progimnazija turi ne tik seną istoriją, bet gilias ir prasmingas tradicijas. Mokyklos tradiciniai renginiai – tai šventės, veiklos, minėjimai, pilietinės iniciatyvos ne vien mokiniams, bet ir visai progimnazijos bendruomenei. Tokiu būdu mokiniams yra sudarytos sąlygos tobulėti, realizuoti save mėgstamoje veikloje. Tradicinės šventės ir veiklos nukreiptos į mokinių, mokytojų, mokyklos administracijos ir tėvų  bendravimą ir bendradarbiavimą, o pagrindinis jų tikslas – siekti, kad progimnazijos ugdytiniai išaugtų laisvi, kūrybingi ir, žinoma, dvasiškai brandūs. Labai džiugu, kad suvokdami, jog kuriant mokyklos kultūrą visi yra lygiaverčiai partneriai, visi kartu siekiame gražių ir prasmingų rezultatų, stengiamės, kad šis kultūrinis paveldas būtų puoselėjamas ir perduodamas naujiems progimnazijos bendruomenės nariams.

Tradiciniai renginiai:

 • Rugsėjo 1-osios šventė,
 • Mokytojų diena,
 • „Mes jėga…“ ( 5 klasių bendruomenės renginys),
 • Projektas „Belaukiant Kalėdų“,
 • „100 dienelių mokykloje“,
 • „Aš galiu“,
 • Užgavėnės,
 • Vasario 16 – oji,
 • Kovo 11 -oji,
 • Kaziuko mugė,
 • Atvirų durų diena,
 • Padėkos diena,
 • „Sudie, pirmoji mokytoja“ – 4 klasių mokinių išleistuvės,
 • „Užaugom Jūsų lydimi“  – 8 klasių mokinių išleistuvės.