Tradicijos

Kauno Senamiesčio progimnazijos bendruomenės tradicijos

Kauno Senamiesčio progimnazija turi ne tik seną istoriją, bet gilias ir prasmingas tradicijas. Mokyklos tradiciniai renginiai – tai šventės, veiklos, minėjimai, pilietinės iniciatyvos ne vien mokiniams, bet ir visai progimnazijos bendruomenei. Tokiu būdu mokiniams yra sudarytos sąlygos tobulėti, realizuoti save mėgstamoje veikloje. Tradicinės šventės ir veiklos nukreiptos į mokinių, mokytojų, mokyklos administracijos ir tėvų  bendravimą ir bendradarbiavimą, o pagrindinis jų tikslas – siekti, kad progimnazijos ugdytiniai išaugtų laisvi, kūrybingi ir, žinoma, dvasiškai brandūs. Labai džiugu, kad suvokdami, jog kuriant mokyklos kultūrą visi yra lygiaverčiai partneriai, visi kartu siekiame gražių ir prasmingų rezultatų, stengiamės, kad šis kultūrinis paveldas būtų puoselėjamas ir perduodamas naujiems progimnazijos bendruomenės nariams.

Tradiciniai renginiai:

 • Rugsėjo 1-osios šventė,
 • Mokytojų diena,
 • Psichinės sveikatos dienos renginiai,
 • Tolerancijos dienos renginiai,
 • Pyragų diena,
 • Projektas „Belaukiant Kalėdų“,
 • „100 dienelių mokykloje“ ( 1 klasių renginys),
 • Talentų šou „Aš galiu“,
 • 3 klasių bendruomenės protų mūšis,
 • Užgavėnės,
 • Vasario 16 – oji,
 • Kovo 11 -oji,
 • Kauno miesto 3 klasių mokinių istorijos žinių konkursas „Mes – Lietuvos ateitis“, organizuojamas kartu su Istorine Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune,
 • Kaziuko mugė,
 • Kauno miesto 6 klasių mokinių protų mūšis  „Istoriniai ir kultūriniai Kauno ženklai“, organizuojamas kartu su Maironio lietuvių literatūros muziejumi,
 • 5 klasių mokinių protų mūšis „Pažink Lietuvą“,
 • 7 klasių mokinių protų mūšis „Pažink Lietuvą“,
 • Atvirų durų diena,
 • Padėkos diena „Ačiū“, skirta padėkoti gabiausiems mokiniams,
 •  „Sudie, pirmoji mokytoja“ – 4 klasių mokinių išleistuvės,
 • „Užaugom Jūsų lydimi“  – 8 klasių mokinių išleistuvės.
Skip to content