VGK komisija

Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkas – direktorės pavaduotojas Aurimas Bušmanas

Nariai:

Direktorės pavaduotoja Heldorida Giraitienė

Socialinė pedagogė Jūratė Leščiuvienė

Logopedė/specialioji pedagogė Giedrė Čepaitytė

Psichologė-asistentė Greta Zaukevičiūtė

Mokytoja Odeta Rudžionienė

Mokytoja Justina Vitkutė

Visuomenės sveikatos specialistė Vilma Kiznienė

Visuomenės sveikatos specialistė Violeta Čekanauskienė

Sekretorė:

Mokytoja Angelina Lapinskaitė