VGK komisija

Vaiko gerovės komisija:
Komisijos pirmininkas – direktorės pavaduotojas Aurimas Bušmanas
Nariai:
Direktorės pavaduotoja Heldorida Giraitienė
Socialinė pedagogė Jūratė Leščiuvienė
Logopedė/specialioji pedagogė Giedrė Čepaitytė
Psichologė Greta Zaukevičiūtė
Mokytoja Odeta Rudžionienė
Mokytoja Justina Vitkutė
Visuomenės sveikatos specialistė Vilma Kiznienė
Visuomenės sveikatos specialistė Violeta Čekanauskienė
Sekretorė:
Mokytoja Angelina Lapinskaitė

Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas