VGK komisija

Vaiko gerovės komisija:
Komisijos pirmininkas – direktorės pavaduotojas Aurimas Bušmanas
Nariai:
Direktorės pavaduotoja Heldorida Giraitienė
Socialinė pedagogė Jūratė Leščiuvienė
Logopedė/specialioji pedagogė Giedrė Snudaitienė
Psichologė Greta Zaukevičiūtė
Mokytoja Odeta Rudžionienė
Mokytoja Justina Vitkutė
Visuomenės sveikatos specialistė Gabrielė Domkutė
Visuomenės sveikatos specialistė Violeta Čekanauskienė
Sekretorė:
Mokytoja Jolanta Skirbantienė


Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas 2020 m.
Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas 2019 m.
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Skip to content