DARBO GRUPĖS

Tarptautinio projekto „Erasmus+MELT“ darbo grupė

Pirmininkas – direktorės pavaduotojas Aurimas Bušmanas,
Koordinatorė – mokytoja Jolanta Petravičienė,
Nariai:
Mokytojai Daiva Martyncevienė, Daiva Mikučionienė, Rima Skirgailienė, Ugnė Varnelė, Vida Gelčienė, Dainius Druskis, Marius Mineikis, Vida Gužienė.

Projekto „Informatika pradinėse klasėse“ darbo grupė

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja Heldorida Giraitienė
Nariai:
Mokytojos Audronė Alechnavičienė, Odeta Rudžionienė, Rasa Burbienė, Eglė Brazaitienė.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja Heldorida Giraitienė

Nariai:
Mokytojos Regina Nikolaičiukienė, Jolanta Skirbantienė, Greta Zaukevičiūtė

Skip to content