DARBO GRUPĖS

Projekto „Atidaus skaitymo įgūdžių lavinimo pradiniame ugdyme dirbtuvės“ darbo grupė

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja H.G.

Nariai:

Mokytojai R.P., D.Z., A.A., N.Ž.

Projekto „Informatika pradinėse klasėse“ darbo grupė

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja H.G.

Nariai:

Mokytojai  A.A., O.R., E. B., R. B.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja H.G.

Nariai:

Mokytojai  J.S.,  L.K., S.M., E.R.

Skip to content