Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimo organizavimo taisyklės (2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-38)

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Kauno senamiesčio progimnazijos 2016 metų viešieji pirkimai

Kauno senamiesčio progimnazijos 2017 metų viešųjų pirkimų planas

Kauno senamiesčio progimnazijos 2018 metų viešųjų pirkimų planas

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2018 m. papildymas

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2018 m. papildymas III ketvirtis (V-111)

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2018 m. papildymas III ketvirtis (V-120)

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2018 m. papildymas III ketvirtis (V-129)

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2018 m. papildymas III ketvirtis (V-156)

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2018 m. papildymas IV ketvirtis (V-175)

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2018 m. papildymas IV ketvirtis (V-186)

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2017 m. papildymas

Mažos vertės supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2017 m. papildymas, IV ketvirtis

Kauno senamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų plano 2017 m. papildymas, IV ketvirtis

Mažos vertės pirkimai

Skelbimai apie pradedamus pirkimus

Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį

Skelbimai apie sudarytas sutartis