2018 m.

2018 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys (aiškinamasis raštas ir ataskaitos) 2018 m.

2018 m. I ketvirtis
1. 2018 m. I ketvirčio Finanasinės būklės ataskaita
2. 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
3. 2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(41) 2018 m. I ketvirtis
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
6. Veiklos rezultatų ataskaita
7. Pajamų įmokų ataskaita
8. Mokėtinų ir gautinų suma
9. Įstaigų pajamų imokų į biudžetą ataskaita
10. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
11. Finansinės buklės atsakaita
12. Finansavimo sumos I ketvirtis
13. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 7101, I ketvirtis (F2)
14. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 5101, I ketvirtis (F2)
15. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 41, I ketvirtis (F2)
16. Aiškinamasis raštas 2018 I ketvirtis

2018 m. II ketvirtis
1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir kitų lėšų ataskaita (F1)
3. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita, II ketvirtis (S7)
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 31, II ketvirtis (F2)
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 41, II ketvirtis (F2)
6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 4604, II ketvirtis (F2)
7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 5101, II ketvirtis (F2)
8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 5101 (02.01.01.001), II ketvirtis (F2)
9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 7101, II ketvirtis (F2)
10. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, II ketvirtis
11. 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
12. 2018 m. veiklos rezultatų ataskaita
13. Finansavimo sumos
14. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketvirtis
1. Biudžeto išlaidų (41) sąmatos vykdymo 2018 m. III ketvirčio ataskaita
2. Biudžeto išlaidų (4604) sąmatos vykdymo 2018 m. III ketvirčio ataskaita
3. Biudžeto išlaidų (5101) sąmatos vykdymo 2018 m. III ketvirčio ataskaita
4. Biudžeto išlaidų (7101) sąmatos vykdymo 2018 m. III ketvirčio ataskaita
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 III ketvirčio ataskaitos aiškinamasis raštas
6. Biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 III ketvirčio ataskaita
7. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. III ketvirtį
8. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
9. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
10. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
11. 2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
12. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2018 m. IV ketvirtis
1. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 IV ketvirtį

2018 m. metinė ataskaita
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaitą, 2018 m.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. Gruodžio 31 d. ataskaitos (metinė) aiškinamasis raštas
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (metinė, finansavimo šaltinis 5101 pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas)
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (metinė, finansavimo šaltinis 7101)
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (metinė, finansavimo šaltinis 5101)
6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (metinė, finansavimo šaltinis 4604)
7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (metinė, finansavimo šaltinis 41)
8. Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Skip to content