Darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2022 m. 2021 m.
1.        Direktorius 1 1 2680 2024
2.        Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,75 3 2289 1911
3.        Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1
4.        Mokytojas ekspertas 2,5 4 1911 1812
5.        Mokytojas metodininkas 21,3 35 1730 1615
6.        Vyresnysis mokytojas 15,6 18 1660 1549
7.        Mokytojas 5,3 8 1480 1399
8.        Logopedas 1,5 2 1449
9.        Socialinis pedagogas 1,5 2 1486
10.    Specialusis pedagogas 0,25 1
11.    Psichologas – asistentas 1,5 2 1274
12.    Bibliotekininkas 1 1
13.    Valytojas 3,25 4 730 607
14.    Budėtojas 2 6 730 607
15.    Ūkio darbuotojas 1,5 2 1031 800
16.    Dokumentų specialistas 1,25 2 1267
17.    Archyvaras 0,5 1
18.    Informacinių technologijų sistemų administratorius 1,25 2 1448
19.    Kiemsargis 0,25 1

Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.

Skip to content