Darbo užmokestis

Kauno Senamiesčio progimnazijos darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
2017 m.

 

2018 m.

I ketvirtis

2018 m.

II ketvirtis

 1. Direktorius  1 1 1244,0 1244,0  
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2 1221,0 1240,0  
 3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1  
 4. Mokytojas ekspertas (nepilnas krūvis)   5 242,4 252,4  
 5. Mokytojas metodininkas (pilnas krūvis)   21 866,1 876,1  
 6. Mokytojas metodininkas (nepilnas krūvis)   11 222,4 232,4  
 7. Vyresnysis mokytojas (pilnas krūvis)   8 680,7 689,7  
 8. Vyresnysis mokytojas (nepilnas krūvis)   8 192,2 199,2  
 9. Mokytojas (pilnas krūvis)   2 643,1 650,1  
 10. Mokytojas(nepilnas krūvis)   3 155,3 161,3  
 11. Logopedas 1 1  
 12. Socialinis pedagogas 1 1  
 13. Specialusis pedagogas 0,25 1  
 14. Psichologas 1 1  
 15. Bibliotekininkas 1 1  
 16. Valytojas 3,5 5 380,0 400,0  
 17. Budėtojas 1,5 3 380,0 400,0  
 18. Statinių priežiūros darbininkas 1,75 2 380,0 400,0  
 19. Raštvedys 1 1  
 20. Archyvaras 0,5 1  
 21. Duomenų bazių specialistas 1 1  
 22. Kompiuterinių sistemų specialistas 1 1  
 23. Kiemsargis 0,25 1  

Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.