Specialistų paslaugos

Mokykloje teikia paslaugas šie specialistai:

Logopedė – specialioji pedagogė  Giedrė Čepaitytė teikia  specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja tėvus ir mokytojus.

Kontaktai:  giedre.cepaityte@senamiescioprogimnazija.lt

LOGOPEDĖS – SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8:00 – 11:30
12:00 – 15:50
11:30 – 12:00
Antradienis 8:00 – 11:30
12:00- 14:50
11:30 – 12:00
Trečiadienis 8:00 – 11:30
12:00- 14:50
11:30 – 12:00
Ketvirtadienis 8:00 – 11:30
12:00- 14:50
11:30 – 12:00
Penktadienis 8:00 – 11:30
12:00- 14:10
11:30 – 12:00

 
Socialinė pedagogė Jūratė Leščiuvienė siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Kontaktai:  jurate.lesciuviene@senamiescioprogimnazija.lt

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30-10.00
11.00-11.30
13.00-16.00
11:30-12:00
Antradienis 7.30.-11.00
12.30-13.00
14.00-16.00
12:00-12:30
Trečiadienis 7.30-12.00
12.30-16.00
12:00-12:30
Ketvirtadienis 7.30-12.00
12.30-16.00
12:00-12:30
Penktadienis 7.30-12.00
12.30-16.00
12:00-12:30

Psichologė Greta Zaukevičiūtė  įvertina ir padeda spręsti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Kontaktai:  greta.zaukeviciute@senamiescioprogimnazija.lt

PSICHOLOGO DARBO LAIKAS

Savaitės diena Konsultacijų laikas Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 10:00 -11:30
12:00-14:30
11:30-12:00 7.45 – 10.00
14.30 – 16.30
Antradienis 10:00 -11:30
12:00-14:30
11:30-12:00 7.45 – 10.00
14.30 – 16.30
Trečiadienis 10:00 -11:30
12:00-14:30
11:30-12:00 7.45 – 10.00
14.30 – 16.30
Ketvirtadienis 10:00 -11:30
12:00-14:30
11:30-12:00 7.45 – 10.00
14.30 – 16.30
Penktadienis 10:00 -11:30
12:00-14:30
11:30-12:00 7.45 – 10.00
14.30 – 15:15

Sveikatos priežiūros specialistė Vilma Kiznienė užtikrina 1-5 klasių mokinių  sveikatos priežiūros kokybę; formuoja teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius; suteikia pirmąją pagalbą.

Sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė   užtikrina 6-8 klasių mokinių  sveikatos priežiūros kokybę; formuoja teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius; suteikia pirmąją pagalbą.