Specialistų paslaugos

Mokykloje teikia paslaugas šie specialistai:

Logopedė – specialioji pedagogė  Giedrė Snudaitienė teikia  specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja tėvus ir mokytojus.

Kontaktai:  giedre.cepaityte@senamiescioprogimnazija.lt

LOGOPEDĖS – SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

Savaitės diena Darbo laikas Nekontaktinės darbo valandos
Pirmadienis 8:00 – 11:00
12:00 – 14:35
11:00 – 12:00
14:35 – 17:35
Antradienis 9:00 – 14:35 8:00 – 9:00
14:35 – 17:35
Trečiadienis 8:00 – 14:35 14:35-17:35
Ketvirtadienis 8:00 – 8:45
10:00- 14:00
9:00 – 10:00
14:00 – 17:00
Penktadienis 8:00 – 10:45
12:00- 13:45
11:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Logopedė Rūta Bakšanskaitė – teikia švietimo pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Kontaktai:  ruta.baksanskaite@senamiescioprogimnazija.lt

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 12.00 – 13.40 13.40 – 15.20
Antradienis 8.55 – 9.4012.00 – 13.40 10.00 – 10.4513.50 – 14.35
Trečiadienis 8.00 – 8.4512.00 – 14.35 14.35 – 16.15
Ketvirtadienis
Penktadienis

Socialinė pedagogė Jūratė Leščiuvienė siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinė pedagogė dirba su 1-5 klasėmis. Darbo vieta: Nemuno g. 12

Kontaktai:  jurate.lesciuviene@senamiescioprogimnazija.lt

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30-14.30 11:30-12:00
Antradienis 7.30-14.30 11:30-12:00
Trečiadienis 7.30-14.30 11:30-12:00
Ketvirtadienis 7.30-14.30 11:30-12:00
Penktadienis 7.30-14.30 11:30-12:00

Socialinė pedagogė Aušra Dailydaitė – padeda įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinė pedagogė dirba  su 6-8 klasėmis. Darbo vieta:  Laisvės al. 95, Kaunas (Kauno „Aušros“ gimnazijos patalpose)

Kontaktai: ausra.dailydaite@senamiescioprogimnazija.lt

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 7.00-8.00, 12.00-13.00,
Antradienis 7.00-8.00, 15.00-17.00,
Trečiadienis 7.00-8.00, 12.00-13.00,
Ketvirtadienis 7.00-8.00, 12.00-13.00,
Penktadienis

Psichologės Brigita Markevičiūtė, Ugnė Dirgėlaitė

įvertina ir padeda spręsti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Kontaktai:  brigita.markeviciute@senamiescioprogimnazija.lt

PSICHOLOGO DARBO LAIKAS

Savaitės diena Konsultacijų laikas Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 9:00 -11:30 11:30 – 13.00
Antradienis 9:00 -11:30 11:30 – 13.00
Trečiadienis 10:30 -13:00 9:00 – 10.30
Ketvirtadienis 9:00 -10:00 10:00 – 12.00
Penktadienis 9:00 -10:00
11:00-12:00
10:00 – 11.00

Psichologė Ugnė Dirgėlaitė

Kontaktai:  ugne.dirgelaite@senamiescioprogimnazija.lt

PSICHOLOGO DARBO LAIKAS

Savaitės diena Konsultacijų laikas Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 9:00 -11:30 11:30 – 13.00
Antradienis 9:00 -11:30 11:30 – 13.00
Trečiadienis 9:00 -11:30 11:30 – 13.00
Ketvirtadienis 9:00 -10:00 10:00 – 12.00
Penktadienis 10:00 – 12.00 9:00 -10:00

Sveikatos priežiūros specialistė Gabrielė Domkutė užtikrina 1-5 klasių mokinių  sveikatos priežiūros kokybę; formuoja teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius; suteikia pirmąją pagalbą.

Sveikatos priežiūros specialistė Violeta Čekanauskienė   užtikrina 6-8 klasių mokinių  sveikatos priežiūros kokybę; formuoja teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius; suteikia pirmąją pagalbą.

Skip to content