Specialistų paslaugos

Mokykloje teikia paslaugas šie specialistai:

Socialinės pedagogės J. L. darbo grafikas

Sav. diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30 7.00-13.30

Socialinė pedagogė J. L. siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinė pedagogė dirba su 1-4 klasėmis. Darbo vieta: Nemuno g. 12

Kontaktai:  jurate.lesciuviene@senamiescioprogimnazija.lt

 

Socialinės pedagogės A. V darbo grafikas

Sav. diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-11.00

Socialinė pedagogė A. V. siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, siekia užtikrinti saugumą mokykloje.

Socialinė pedagogė dirba su 5-tomis klasėmis. Darbo vieta: Nemuno g. 12 ir Laisvės al. 95, Kaunas (Kauno „Aušros“ gimnazijos patalpose).

Kontaktai: ausra.valaitiene@senamiescioprogimnazija.lt

Socialinės pedagogės A. D. darbo grafikas

Sav. diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas 7.00-8.00

15.00-16.00

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

  Socialinė pedagogė A. D. – padeda įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinė pedagogė dirba  su 6-8 klasėmis. Darbo vieta:  Laisvės al. 95, Kaunas (Kauno „Aušros“ gimnazijos patalpose)

Kontaktai: ausra.dailydaite@senamiescioprogimnazija.lt

Psichologo asistentės B. M. darbo grafikas

Sav. diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

 Psichologo asistentė B. M. įvertina ir padeda spręsti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Psichologė dirba su 1-4 klasių mokiniais ir 5 a klase. Darbo vieta: Nemuno g. 12

Kontaktai: brigita.markeviciute@senamiescioprogimnazija.lt

Psichologo J. Š. darbo grafikas

Sav. diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00

Psichologas Š. J. įvertina ir padeda spręsti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Psichologas dirba su 6-8 klasių mokiniais ir 5 b, c, d klasėmis. Darbo vieta: Laisvės al. 95, Kaunas (Kauno „Aušros“ gimnazijos patalpose).

Kontaktai: juozas.saulys@senamiescioprogimnazija.lt

Karjeros specialistės D. Š. darbo grafikas

Sav. diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas 9.00-14.00 9.00-14.00

Karjeros specialistė D. Š. padeda sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijos, kad mokiniai sėkmingai pasirinktų tolimesnę mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą. Gebėtų pažinti savo asmenybės savybes, gabumus, interesus ir galėtų juos kritiškai vertinti, planuojant ir įgyvendinant savo karjeros galimybes.

Karjeros specialistė dirba su 5-8 klasių mokiniais. Darbo vieta: Laisvės al. 95, Kaunas (Kauno „Aušros“ gimnazijos patalpose).

Kontaktai: diana.skemaite@senamiescioprogimnazija.lt

Skip to content