Misija

    Pagrindinė mokykla teikianti pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas bei neformalaus ugdymo programas, ugdanti dorą ir kūrybingą mokinį, gebantį sėkmingai integruotis ir mokytis nuolat besikeičiančioje socialinėje aplinkoje. Pagrindinė vertybė – mokinys, mokytojas, žmogus. Sėkmės laidas – bendravimas ir bendradarbiavimas, geranoriška pagalba vienų kitiems, saugi aplinka visiems.