Priėmimo komisija

Priėmimo komisijos sudėtis:

Pirmininkas – Heldorida Giraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotojas – Loreta Kutkienė, pradinių klasių mokytoja.

Sekretorius – Aušra Valaitienė, raštvedė.

Nariai:

Giedrė Čepaitytė, logopedė, spec. pedagogė,

Saulė Melzbakienė, administratorė,

Ernesta Ranusienė, mokyklos tarybos pirmininkė.

Komisijos darbo vieta: mokyklos raštinė, II aukštas.

Komisijos darbo reglamentas ( prisegiau )

Priėmimo komisijos posėdžiai:

  1. 2021 m. balandžio 29 d. 14.00 val.
  2. 2021 m. gegužės 20 d. 14.00 val.
  3. 2021 m. gegužės 31 d. 14.00 val.
  4. 2021 m. birželio 7 d. 10.00 val.
  5. 2021 m. birželio 23 d. 10.00 val.

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Skip to content