Priėmimo komisija

Priėmimo komisijos sudėtis:
Pirmininkas – Aurimas Bušmanas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Pirmininko pavaduotoja – Heldorida Giraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Daiva Martyncevienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Nariai:
Ernesta Ranusienė, mokyklos tarybos pirmininkė, 
Odeta Rudžionienė, pradinių klasių mokytoja.
 Komisijos darbo vieta: mokyklos raštinė, III aukštas.
Dokumentai bus priimami raštinėje darbo dienomis  8.00 -12.00 val. ir 12.30 -16.30 val.
Numatomi priėmimo komisijos posėdžiai:

  1. 2019 m. balandžio 11 d. 14.00 val.
  2. 2019 m. gegužės 09 d. 14.00 val.
  3. 2019 m. gegužės 29 d. 14.00 val.
  4. 2019 m. birželio 5 d. 10.00 val.
  5. 2019 m. birželio 19 d. 10.00 val.

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas