Erasmus+ projekto MELT užduotis

Vasarį 6-ųjų klasių mokiniai turėjo net kelias tarptautinio Erasmus+ projekto MELT užduotis. Pirmoji – sukurti projektą apie savo idealų mokytoją ir iki mėnesio pabaigos įkelti į Twinspace internetinę platformą. Joje galima pamatyti, kokį mokytoją mūsų ir kitų šalių mokiniai laiko idealiu, ar jų sukurto idealaus mokytojo įvaizdis sutampa. Antroji užduotis buvo sukurti logotipą – ženklą, kuris geriausiai atspindėtų šio projekto dvasią. Užduotis pasirodė esanti nelengva, bet įdomi. Kovo 1 d. visi kartu, padedami dailės mokytojos V. Gužienės, auklėtojų R. Skirgailienės, D. Mikučionienės ir J. Petravičienės, išrinkome penkis geriausius logotipus, kurie bus pristatyti projekto šalių – partnerių susitikime kovo 11–17 d. Hillview School for Girls mokykloje Tonbridge, Anglijoje, ir iš jų išrinktas tas vienintelis, kuris ir reprezentuos šį projektą.

 

Skip to content