Veiksmo savaitė be patyčių

1-4 klasių mokiniai, pasigaminę knygų skirtukus su ornamentais ir draugiškomis frazėmis, jais tarpusavyje keitėsi, dovanojo skirtukus kitiems ir tokiu būdu dalinosi savo mintimis ir idėjomis.. 5 klasių mokiniai vedė vieni kitiems pamoką ,,Kokia įtaką mums daro patyčios“ (vieni rodė filmukus, kiti  juos kūrė ir  aptarė). 2 klasių mokiniai su psichologe žaisdami žaidimą ,,Veidu į veidą“ buvo raginami pastebėti, kokie mes esame skirtingi, bet kartu ir labai panašūs. 7 klasių mokiniai su socialine pedagoge žiūrėjo trumpą filmuką apie elektronines patyčias ir vėliau jį aptarė . Mokykloje veikė ,,Idėjų paštas“, vaikai dalinosi savo mintimis  ir kūrė tarpusavio  bendravimo taisykles, kurias mokyklos darbuotojai aptarė.  Bus bandoma  jas pritaikyti praktiškai ir stiprinti progimnazijos bendruomenės bendravimo kultūrą. Smagu, kad mokykloje lankėsi svečias –  BPVS vyresnysis specialistas Darius Joneikis, kuris kalbėjo mokiniams apie patyčias, smurtą ir savigyną. Diskutuota apie bendravimą, grėsmes, pavojus ir galimas situacijas. Kauno ,,Aušros“ gimnazijos ketvirtokai    Kauno Senamiesčio progimnazijos šeštų klasių mokiniams vedė pamokas apie patyčias. 1-4 klasėms dėstantys  mokytojai sekė pasaką   apie patyčių baimę ,,Bitutė Zimbutė“ , taip pat kalbėjo apie ,,Auksines geros išeities taisykles“, kurias mokiniai galės pritaikyti įvairiose gyvenimo situacijose. 

Skip to content