Mokinių priėmimas į Kauno Senamiesčio progimnaziją

Prašymai priimti mokytis į Senamiesčio progimnaziją pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį  priimami nuo 2020 m. balandžio 15  d. 12 valandos.

Prašymus pradėti mokytis 2020-2021 mokslo metais galima bus teikti:

  • per informacinę sistemą adresu: htpps://imokykla.kaunas.lt.
  • raštu, pasibaigus karantino laikotarpiui atvykus į Senamiesčio progimnazijos raštinę (adresu Nemuno g. 12) darbo dienomis 8.00 – 12.00 val. ir 12.30 – 16.30 val.