NUOTOLINIS MOKYMAS

Progimnazija nuo 2020 m. kovo 30 dienos organizuoja ugdymo procesą nuotoliniu būdu, pagal progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-50 patvirtintą Kauno Senamiesčio progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.

Pasirengimo nuotoliniam ugdymui priemonių planas

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Kontaktiniai asmenys:

techniniais klausimais IKT koordinatorius Marius Mineikis – elektroninis adresas mokykla37@gmail.com arba telefonas 8 694 25197 (nuo kovo 30 d. skambinkite tik pasibaigus pamokoms  – nuo 14.45 iki 17. 30 val.).

elektroninio dienyno TAMO prisijungimo klausimais administratorė Aušra Valaitienė –  elektroninis adresas ausra.valaitiene@senamiescioprogimnazija.lt arba žinute TAMO dienyne.

pradinių klasių ugdymo klausimais direktoriaus pavaduotoja ugdymui Heldorida Giraitienė – elektroninis adresas heldorida.giraitiene@senamiescioprogimnazija.lt
5 – 8 klasių ugdymo klausimais direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aurimas Bušmanas – elektroninis adresas aurimas.busmanas@senamiescioprogimnazija.lt

Taikomos aplinkos: TAMO, Office365, Microsoft Teams, EMA, EDUKA, „Google“ dokumentai. Taip pat bus naudojama Youtube, Kahoot, Zoom, British Council, kitos mokytojų pasirinktos aplinkos.

Ugdymas nuotoliniu būdu vyks  pagal pamokų  tvarkaraštį  ir laiką, skelbiamą TAMO dienyne ir progimnazijos interneto svetainėje.

 

 

 

Skip to content